IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SeguretatXarxesInformàtiques
Fitxers: TecniquesCriptografiques.pdf (TecniquesCriptografiques.odp)
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SeguretatXarxesInformàtiques
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas


  • La “Xarxa de confiança” és un terme utilitzat per descriure les relacions entre un grup de claus
  • La Signatura d'una Clau és un enllaç en la xarxa de confiança. Aquests enllaços són anomenats Camins de Confiança.
  • Els camins de confiança poden ser unidireccionals o bidireccionals
  • La xarxa ideals es aquella en la que tothom esta connectat de forma bidireccional amb tothom

WebOfTrustGraph.png

Vegeu també