IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

URL: Uniform Resource locator


Format de una URL

  PROTOCOL://[[email protected]]DOMINI|IP[:PORT][PATH][#ANCHOR]
  http://acacha.org/mediawiki/index.php/Apache2#SSL