IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

VLAN

VIRTUAL MODE AREA NETWORK

 • És tracta bàsicament de convertit una xarxa LAN física i crear-ne varies de Virtuals.
 • La clau resideix en el concepte de segment de xarxa.
  • Una VLAN el que pretén crear a partir d'una ret LAN, varies VLAN més petites.

-broadcast: grup de màquines (nodes). s'envia els paquets a totes les màquines MAC. En lloc de punt a punt. -switch pla= no configurat (tonto).tots els elements estan conectats directament al mateix switch. Capa2 (el switch no conta com a màquina). -El cas de la classe és tracta d'un conmmutador.

-En el cas de la vlan podriem tenir crear dos rets a la classe de xarxa. Un exemple sería la telefonia IP.perque qüestio de prioritats necessiten ample de banda continu. -per xarxes més flexibles i estendre-les.Concepte de troncal:2 maneres de treballar= 1)fisicament (anar connectant switchos perts un connector a anar connectant switchos però guanyes els ports del nou switch) i 2)virtual=si el switch que s'ha de tirar fisicament.Estalbien tirar cables.No fan falta tants de cables.

TIPUS

Es coneixen els següents tipus de Virtual LANs:

 • Port-Based VLAN: cada port físic es configura amb una ACL, especificant a quines VLAN pertany aquell port.
  • Un port només pot formar part d'una VLAN.Fer VLANS en ports
 • MAC-based VLAN: el commutador es configura amb una ACL que indica segons la mac a quina VLAN pertany un dispositiu. Vegeu macvlan.
  • A traves de la mac, és adir a nivell maquinari-->Màquines o ordinadors.
  • A nivell MAC. 2 ordinadors de 2 VLANS diferents no poden parlar entre si.si es
 • Protocol-based VLAN: segons el protocol es posa el transit en una VLAN o en un altre...
  • Interessant per a la telefonia IP, http-->per internet. i sig -->telefonia IP.
 • 802.1Q: Vegeu 802.1Q
  • IEEE:
 • ATM VLAN: Utilitza LAN Emulation (LANE protocol) per fer un mapejat de paquets Ethernet a cel·les ATM, es a dir converteix adreces MAC a adreces ATM
  • ATM= forma de colocar paquets a lo vestia i enviarlos per una super autopista.DSLAM= multiplexiació

Recursos:

802.1

VLAN TAGGING (etiquitat)
És basa en "tageixà" els paquets. posar-los una etiqueta.
Aquesta etiqueta és un numero: mirà el paquet l'analitza l'etiqueta i l'envia. Noés s'enviarà als ports que estiguin etiquitats amb la mateixa VLAN.
Si la informació va en el propi paquet inclús es pot enviar per internet.
El paquet sempre s'identifica per la etiqueta. (asíncrona=basada en la etiqueta) (síncrona=basada en lo temps:rellotge)


Rafelmelichvlan1.JPG

PRACTIQUES VLAN

LINUX

[email protected]:~$ sudo apt-get install vlan
[email protected]:~$ dpkg -L vlan | more (per veure els paquets instal·lats)
[email protected]:~$ vconfig
Expecting argc to be 3-5, inclusive. Was: 1

Usage: add       [interface-name] [vlan_id]
    rem       [vlan-name]
    set_flag    [interface-name] [flag-num]    [0 | 1]
    set_egress_map [vlan-name]   [skb_priority]  [vlan_qos]
    set_ingress_map [vlan-name]   [skb_priority]  [vlan_qos]
    set_name_type  [name-type]

* The [interface-name] is the name of the ethernet card that hosts
 the VLAN you are talking about.
* The vlan_id is the identifier (0-4095) of the VLAN you are operating on.
* skb_priority is the priority in the socket buffer (sk_buff).
* vlan_qos is the 3 bit priority in the VLAN header
* name-type: VLAN_PLUS_VID (vlan0005), VLAN_PLUS_VID_NO_PAD (vlan5),
       DEV_PLUS_VID (eth0.0005), DEV_PLUS_VID_NO_PAD (eth0.5)
* FLAGS: 1 REORDER_HDR When this is set, the VLAN device will move the
      ethernet header around to make it look exactly like a real
      ethernet device. This may help programs such as DHCPd which
      read the raw ethernet packet and make assumptions about the
      location of bytes. If you don't need it, don't turn it on, because
      there will be at least a small performance degradation. Default
      is OFF.
[email protected]:~$ ifconfig
eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3b:44 
     inet addr:192.168.204.118 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::230:5ff:feeb:3b44/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:11942 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:9948 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:6811428 (6.8 MB) TX bytes:1949584 (1.9 MB)
     Interrupt:23 Base address:0x8000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:312 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:24536 (24.5 KB) TX bytes:24536 (24.5 KB)

[email protected]:~$ sudo vconfig add eth2 2
WARNING: Could not open /proc/net/vlan/config. Maybe you need to load the 8021q module, or maybe you are not using PROCFS??
Added VLAN with VID == 2 to IF -:eth2:-

[email protected]:~$ sudo modprobe 8021q
[email protected]:~$ sudo vconfig add eth2 2
WARNING: Could not open /proc/net/vlan/config. Maybe you need to load the 8021q module, or maybe you are not using PROCFS??
Added VLAN with VID == 2 to IF -:eth2:-
[email protected]:~$ sudo modprobe 8021q
[email protected]:~$ sudo vconfig add eth2 2
ERROR: trying to add VLAN #2 to IF -:eth2:- error: File exists
[email protected]:~$ sudo lsmod |grep 802
8021q         23324 0 
garp          14197 1 8021q
mac80211       436455 2 rt2x00pci,rt2x00lib
cfg80211       178679 2 rt2x00lib,mac80211
[email protected]:~$ ifconfig -a
eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3b:44 
     inet addr:192.168.204.118 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::230:5ff:feeb:3b44/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:12137 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:9984 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:6836078 (6.8 MB) TX bytes:1954339 (1.9 MB)
     Interrupt:23 Base address:0x8000 
eth2.2  Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3b:44 <-l'important és el punt.pots tenir tantes wlans com vulguis.
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:312 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:24536 (24.5 KB) TX bytes:24536 (24.5 KB)

wlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5b:cc:09:0f 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


Rafelmelichmodelvlan.png

Captura paquets VLAN

Capturavlanwireshark.png

 • Captura wireshark de la VLAN:

Capturavlanwireshark.png

Fitxer:RafelmelichFitxertcpdump

CONCEPTES

 • TRUNKS=Ports troncals.Passen els paquets marcats (tagget), la informació de la vlan està marcada als paquets.
 • VLANAWARE= Concient. Enten que és una vlan.qualsevol dispositiu que tingui targeta de xarxa es un dispositiu de xarxa (sigui real o virtual). que sapigue treballar en VLAN.
  • Dispositius NO vlanaware=impressores, estacions de treball en concepte que no són servidors.
  • ës important la targeta de xarxa. ja que el maxin de mida d'un paquet no vlan ocupa 1518 i amb el tag 1822 (4bytes del tag) llavors no sap treballar amb vlans. per tant el paquet es perderà en el millor dels casso en el pitjor es penjarà.
  • Conecepte tagget untagged: etiquetat no etiquetat.
   • Untagged sense etiqueta: paquet normal ethernet. sense etiquetar
   • Tagget: paquet etiquetat 802.1q (aplicat als paquets i les boques del switch).La prespectiva sempre es de sortida(del port), una cosa es la vlan a la que pertanyo i l'altra es si necessites que el port sigui marcat. + d'una vlan a un port tagget (troncal).vlans normalment es configuren entre servidors i switchos.
  • Eggress & Inggres: Entrada i sortida.(s'ha de saber si el paquet està sortin o entrant al switch)
   • Independentment que un dispositiu no sigui vlan aware no vol dir que no pugui estar fisicament al switch que etiqueta. pero no podrem ficar la impressora al poret del switch preparat per etiquetar.els dispositius per treballar amb vlan han de ser vlanaware. ha de saber treballar mab targetes.
   • Eggress:
   • Inggress:
   • Eggress rules: En cas de sortida si no pertany a la mateixa vlan configurada se menja el paquet no l'envia, si va cap al port 4(al servidor) el deixarà passar i el marcarà.Addifmissing afegir afegirà una etiqueta per anar al router.
   • Inggress rules:depenent de la vlan (són filtres depenent de la vlan que té), si va sense etiquetar entrada un paquet sense etiquetar sempre passa. el switch.
-VLANS capa 3=router.
-VLANS capa 2=switch.
-si no fen taggets untaggets són vlans de capa 3.


Entrada:dpenent del switch el deixarem passar i reconfigurar a una altra vlan o fer que es perdi. (filtratge). una vegada arrivat al switch etiquetat per enviarlo el deseticarà una vegada seleccionat el porty per on ha de sortir el paquet.

 • VID:quan arribi un paquet no etiquetat s'etiquetarà, normalment s'eticarà per defecte vlan1(no etiquetat), s'utilitza per dispositius no vlanawareness..
 • PVID: si no sindica res per defecte vlan1.tots els ports per defecte

Dispositius per LES PRÀCTIQUES:

 • rb250 gs= ip DEFECTE, USUARI, PASSWORD DOCUMENTACIÓ MANULAS SWITCHos MICROTIK.
 • dlink dgs-1210-24
 • SWICH CISCO CATALYST 2950

LINUX VLANS

Comandes

Ordre IP
L'ordre ip és una de les grans desconegudes i encara més ho és algunes de les seves habilitats com per exemple la de la configuració de VLANs. L'ordre forma part del paquet iproute que a diferència del paquet vlan ve inclòs per defecte a qualsevol distribució Linux moderna.

La sintaxi és així:

$ sudo ip link add link INTERFACE name INTERFACE.VID type vlan id VID

On:

 • INTERFACE: és el nom de la targeta de xarxa física/real on volem crear la VLAN. Per exemple eth0
 • INTERFACE.VID: és el nom de la interfície virtual de tipus vlan. Per exemple ether0.2, que correspondria a la VLAN amb VLAN_ID=2
 • VID: és l'identificador de la VLAN. Ha de ser un número enter.

Es pot utilitzar l'ordre ip link per configurar les VLAN. Per exemple:

$ sudo ip link add link eth0 name eth0.2 type vlan id 2

On configurem una interfície virtual de tipus VLAN amb VLAN_ID=2 a la interfície física eth0. Amb l'ordre anterior substituiriem l'obsoleta ordre vconfig:

sudo vconfig add eth0 2

Per consultar la interfície de xarxa cal utilitzar l'opció -a de l'ordre "obsoleta" ifconfig:

$ ifconfig -a

O utilitzar:

$ ip link

Per fer la configuració lògica a nivell IP podeu utilitzazr també ifconfig o ip, com si fos una interfície de xarxa qualsevol. La sintaxi de la comanda IP és:

$ ip addr add IP/NETMASK brd BROADCAST-ADDR dev INTERFACE.VID
$ ip link set dev INTERFACE.VID up

Un exemple:

$ sudo ip addr add 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 dev eth0.100
$ sudo ip link set dev eth0.100 up

Per desconfigurar-la:

$ sudo ip link set dev eth0.100 down

A més de suportar la nomenclatura típica de les vlan (interfície_real.VLAN_ID) també es pot utilitzar altres noms com:

$ sudo ip link add link eth0 name myvlan type vlan id 2 loose_binding on

Per esborrar una interfície de xarxa:

$ sudo ip link delete myvlan type vlan

Podeu consultar l'ajuda amb:

$ ip link add foo type vlan help
Usage: ... vlan id VLANID [ FLAG-LIST ]
             [ ingress-qos-map QOS-MAP ] [ egress-qos-map QOS-MAP ]

VLANID := 0-4095
FLAG-LIST := [ FLAG-LIST ] FLAG
FLAG := [ reorder_hdr { on | off } ] [ gvrp { on | off } ]
    [ loose_binding { on | off } ]
QOS-MAP := [ QOS-MAP ] QOS-MAPPING
QOS-MAPPING := FROM:TO
Exercici: Configuració de una VLAN
[email protected]:~$ sudo ip link add link eth2 name eth2.2 type vlan id 2
[email protected]:~$ sudo vconfig add eth2 2
ERROR: trying to add VLAN #2 to IF -:eth2:- error: File exists
[email protected]:~$ ifconfig -a
eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3b:44 
     inet addr:192.168.204.118 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::230:5ff:feeb:3b44/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:43174 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:8316 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:58612415 (58.6 MB) TX bytes:1197521 (1.1 MB)
     Interrupt:23 Base address:0x8000 
 
eth2.2  Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3b:44 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:221 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:221 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:19056 (19.0 KB) TX bytes:19056 (19.0 KB)

wlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5b:cc:09:0f 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

En ip link:

[email protected]:~$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:30:05:eb:3b:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
  link/ether 00:19:5b:cc:09:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: [email protected]: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN  <--La @ indica que és tracta de una VLAN
  link/ether 00:30:05:eb:3b:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Per realitzar una configuració lògica:

[email protected]:~$ sudo ip addr add 192.168.204.118 brd 192.168.204.255 dev eth2.2
[email protected]:~$ sudo ip link set dev eth2.2 up
[email protected]:~$ ifconfig -a
eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3b:44 
     inet addr:192.168.204.118 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::230:5ff:feeb:3b44/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:44581 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:9317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:58966922 (58.9 MB) TX bytes:1370219 (1.3 MB)
     Interrupt:23 Base address:0x8000 

eth2.2  Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3b:44 
     inet addr:192.168.204.118 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.255
     inet6 addr: fe80::230:5ff:feeb:3b44/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:8231 (8.2 KB)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:221 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:221 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:19056 (19.0 KB) TX bytes:19056 (19.0 KB)

wlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5b:cc:09:0f 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)