IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

[email protected]:~$ nc -l -p 2048
This is nc from the netcat-openbsd package. An alternative nc is available
in the netcat-traditional package.
usage: nc [-46DdhklnrStUuvzC] [-i interval] [-P proxy_username] [-p source_port]
     [-s source_ip_address] [-T ToS] [-w timeout] [-X proxy_protocol]
     [-x proxy_address[:port]] [hostname] [port[s]]

nc: getaddrinfo: Name or service not known

Desinstal·lem la actual versió i instal·lem la versió tradicional:

[email protected]:~$ sudo apt-get remove --purge netcat-openbsd
S'està llegint la llista de paquets… Fet 0%
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat… Fet%
Els paquets següents s'han instaŀlat automàticament i ja no són necessaris:
 browser-plugin-gnash libmusicbrainz4-3 menu-xdg ekiga language-pack-zh-hans language-pack-kde-ca-base python-gnome2 kde-l10n-ca libclutter-gst-1.0-0
 gnome-video-effects cheese gdebi language-pack-kde-ca language-pack-kde-en liferea-data cheese-common libboost-program-options1.46.1 libcheese3
 language-pack-kde-zh-hans python-pyorbit gdebi-core language-pack-kde-en-base kde-l10n-engb gedit-plugins libboost-thread1.46.1 libpt2.10.2 gdm
 gnome-dictionary kde-l10n-zhcn gnome-backgrounds gnome-search-tool libboost-signals1.46.1 libcluttergesture-0.0.2-0 libunique-1.0-0 libgdict-common
 gnome-icon-theme-extras gir1.2-gucharmap-2.90 libboost-iostreams1.46.1 libmx-1.0-2 libopal3.10.2 fonts-cantarell liferea gnash libcheese-gtk21
 language-pack-zh-hans-base libgdict-1.0-6 python-wnck hamster-applet gnash-common libclutter-imcontext-0.1-0 language-pack-kde-zh-hans-base dconf- tools
 sound-juicer
Empreu «apt-get autoremove» per a suprimir-los.
Es SUPRIMIRAN els paquets següents:
 netcat-openbsd*
0 actualitzats, 0 nous a instaŀlar, 1 a suprimir i 0 no actualitzats.
Després d'aquesta operació s'alliberaran 168 kB d'espai en disc.
Voleu continuar [S/n]? s
 
[email protected]:~$ sudo apt-get install netcat-traditional

Una vegada instal·lada la versió tradicional veiem que ja funciona la comanda correctament.

[email protected]:~$ sudo nc -l -p 2048

En un altre terminal executem:

[email protected]:~$ nc 127.0.0.1 2048

Podem veure els paquets capturats:

[email protected]:~$ sudo tcpdump -x -i lo port 2048
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
22:18:51.912852 IP localhost.56877 > localhost.2048: Flags [S], seq 3234270683, win 32792, options [mss 16396,sackOK,TS val 1910610 ecr 0,nop,wscale 4], length 0
    0x0000: 4500 003c 2a89 4000 4006 1231 7f00 0001
    0x0010: 7f00 0001 de2d 0800 c0c7 0ddb 0000 0000
    0x0020: a002 8018 fe30 0000 0204 400c 0402 080a
    0x0030: 001d 2752 0000 0000 0103 0304
22:18:51.912880 IP localhost.2048 > localhost.56877: Flags [S.], seq 1263009155, ack 3234270684, win 32768, options [mss 16396,sackOK,TS val 1910610 ecr 1910610,nop,wscale 4], length 0
    0x0000: 4500 003c 0000 4000 4006 3cba 7f00 0001
    0x0010: 7f00 0001 0800 de2d 4b47 fd83 c0c7 0ddc
    0x0020: a012 8000 fe30 0000 0204 400c 0402 080a
    0x0030: 001d 2752 001d 2752 0103 0304
22:18:51.912895 IP localhost.56877 > localhost.2048: Flags [.], ack 1, win 2050, options [nop,nop,TS val 1910610 ecr 1910610], length 0
    0x0000: 4500 0034 2a8a 4000 4006 1238 7f00 0001
    0x0010: 7f00 0001 de2d 0800 c0c7 0ddc 4b47 fd84
    0x0020: 8010 0802 fe28 0000 0101 080a 001d 2752
    0x0030: 001d 2752


Rafelmelichnc1.png

 • REALITZEM UNA CAPTURA MAB EL WIRESHARK

Rafelmelichnc2.png

En aquesta captura del wireshark es pot apreciar perfectament el Protocol d'establiment de la connexió || syn --> syn ack --> ack