IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

CACTI

Rafelmelichcactusss.jpeg

INSTAL·LACIÓ

Fitxers instal·lats

Durant la instal·lació s'instal·len dependències com snmp o llibreries d'accés a base de dades:

$ sudo apt-get install cacti
...
S'instal·laran els següents paquets extres:
 libphp-adodb php5-snmp snmp
...

Rafelmelichcacti1e.png


Els fitxers de configuració són:

$ dpkg -L cacti | grep etc
/etc
/etc/cacti
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/cacti
/etc/cron.d
/etc/cron.d/cacti

Durant la instal·lació ens demanarà informació per a la configuració del cacti, com la configuració de la base de dades amb l'eina dbconfig-common:

Rafelmelichcacti2.png

La clau per a la base de dades mysql:

Rafelmelichcacti3.png

Rafelmelichcacti4.png

Seleccionem el server amb qque volem configurar el paquet cacti, en aquest cas apache2:

Rafelmelichcacti5.png


Rafelmelichcacti6.png


Com podem veure Cacti utilitza cron:

$ cat /etc/cron.d/cacti
MAILTO=root
*/5 * * * * www-data php /usr/share/cacti/site/poller.php >/dev/null 2>/var/log/cacti/poller-error.log

Cada 5 minuts s'executa poller.php

També podeu consultar la documentació que trobareu a /usr/share/doc/cacti:

$ dpkg -L cacti | grep doc
...
/usr/share/doc/cacti
...

Per accedir a Cacti, obrim Firefox i accedim a la URL:

http://localhost/cacti

Al següent apartat s'expliquen les passes que es segueixen durant la primera execució.

Rafelmelichcacti7.png

Rafelmelichcacti8.png

Rafelmelichcacti9.png


Un cop hàgiu instal·lat/configurat Cacti l'usuari per accedir per primer cop és:

 • Usuari: admin
 • Paraula de pas: admin


Rafelmelichcacti10.png


Rafelmelichcacti11.png


IMPORTANT: Cacti us forçarà a escollir una paraula de pas nova per a l'administrador.


Accés a Cacti

Per accedir a Cacti, obrim Firefox i accedim a la URL:

http://localhost/cacti

Al següent apartat s'expliquen les passes que es segueixen durant la primera execució.

Un cop hàgiu instal·lat/configurat Cacti l'usuari per accedir per primer cop és:

 • Usuari: admin
 • Paraula de pas: adminMonitoritzar consum d'accés a Internet de l'Institut

 • Realitzem el procediment per fer la gràfica de consum d'accés a Internet de l'Institut (monitoritzeu la VLAN 340 del gateway de l'aula)
 • Dades de Ret Local:
[email protected]:~$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr d8:d3:85:03:c6:0b 
     inet addr:192.168.204.252 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::dad3:85ff:fe03:c60b/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:4010 (4.0 KB) TX bytes:10000 (10.0 KB)
     Interrupt:17 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:39828 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:39828 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:2450388 (2.4 MB) TX bytes:2450388 (2.4 MB)


 • Realitzem un traceroute per veure les IP.
[email protected]:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.204.1 0.463 ms 0.481 ms 0.448 ms <---IP a monitoritzar
 2 192.168.0.1 1.762 ms 1.891 ms 1.709 ms
 • El primer que he fet es crear un dispositiu,amb la IP del gateway de de l'aula 204 192.168.204.1.
 • Edito els paràmetres que tindrà el dispositiu:


Rafelmelichrecuperaciócacti11.png • A continuació afegeixo el dispositiu a l'arbre de gràfiques disponibles:


Rafelmelichrecuperaciócacti26.png


 • per crear una nova gràfica dintre del host que acabem de crear tenim que donar-li a l'opcio: Create Graphs for this Host.
 • Seleccionem la VLAN 340


Rafelmelichcrecuperaciócacti12.png


Rafelmelichrecuperaciocacti20.png


 • Podem observar les gràfiques creades adreçant-nos a la pestanya Graph-Management. Allí si podem seleccionar el dispositiu, i automàticament ens mostrarà les gràfiques que té creades.


Rafelmelichrecuperaciocacti27.png


 • Ens dirigim a Graphs i podem visualitzar la gràfica.
  • Cliquem a sobre del dispositiu a monitoritzar, en aquest cas Gateway_Aula_204, i automàticament ens apareixerà la gràfica creada.


Rafelmelichrecuperaciocacti33.png