IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

tcpdump

Tcpdump és una eina de xarxa que ens permet fer un volcat de tot el trànsit que passa per una targeta de xarxa. Tcpdump permet tant capturar el trànsit que li correspon a la màquina on s'executa, com el trànsit de la xarxa Local

Instal·lació

Des de els repositoris del Ubuntu

Sortida Comanda

17:13:39.057079 IP 192.168.15.2.17500 > 192.168.15.255.17500: UDP, length 176

marca de temps 17:13:39.057079 IP d'origen 192.168.15.2.17500 Ip de destí > 192.168.15.255.17500: Descripció de la capçalera UDP, length 176

Exemples d'ús

Capturar trànsit que sigui origen o destinació en una màquina concreta]