IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

TODO

Comencem la instal·lació del openfiler amb les diferents opcions de configuració que ens dona la maquina

Amb la tecla F1 entrem a la pàgina principal del openfiler des de aquesta pàgina podem començar la instal·lació, fer la mateixa instal·lació en mode text, o pasan la instal·lació tecles de funcions

Jordiromeroopenfiler01.png

Amb la tecla F2 podem accedir a les diferents opcions d'instal·lació

Jordiromeroopenfiler02.png

Amb F3 podem accedir a la pestanya general on poden seleccionar diferents opcions de instal·lació per paràmetres

Jordiromeroopenfiler03.png

Amb la tecla F4 accedim a l'opció de elegir els diferents paràmetres per kernel

Jordiromeroopenfiler04.png

Amb F5 accedim a la consola de recuperació del sistema

Jordiromeroopenfiler05.png

Saltarem aquest pas ja que si li diem que revise el nostre cd no podrem accedir al menu d'instal·lació de l'openfiler


Jordiromeroopenfiler06.png

Arribats a aquest punt podem veure la primera pantalla de instal·lació del openfiler


Jordiromeroopenfiler10.png

Seleccionarem la disposició del teclat en el nostre cas l'Espanyol


Jordiromeroopenfiler11.png

Anirem a realitzar la partició del disc, per aquesta instal·lació utilitzarem un disc de 15GB, farem la partició del disc de forma manual

Jordiromeroopenfiler12.png


Afegirem una partició de 100MB que la utilitzarem per a crear una partició d'arrencada

Jordiromeroopenfiler13.png

Afegirem una segona partició aproximadament de un 14GB per a fer l'arrel del sistema

Jordiromeroopenfiler14.png

Proxmox

Creació d'un cluster

[email protected]:~# pvecm create cluster2asix Generating public/private rsa key pair. Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: c0:45:e1:3d:ec:16:bf:00:b9:6d:81:28:d4:28:4d:90 [email protected] The key's randomart image is: +--[ RSA 2048]----+ | .=oo .+. | | E.o..+ = | | .. + = * | | . . = = | | S * . | | o . . | | . | | | | | +-----------------+ Restarting pve cluster filesystem: pve-cluster[dcdb] notice: wrote new cluster config '/etc/cluster/cluster.conf' . Starting cluster:

 Checking if cluster has been disabled at boot... [ OK ]
 Checking Network Manager... [ OK ]
 Global setup... [ OK ]
 Loading kernel modules... [ OK ]
 Mounting configfs... [ OK ]
 Starting cman... [ OK ]
 Waiting for quorum... [ OK ]
 Starting fenced... [ OK ]
 Starting dlm_controld... [ OK ]
 Unfencing self... [ OK ]

On cluster2asix és el nom que voleu posar al Cluster. Ara al fer l'status:

[email protected]:~# pvecm status Version: 6.2.0 Config Version: 1 Cluster Name: cluster2asix Cluster Id: 36798 Cluster Member: Yes Cluster Generation: 4 Membership state: Cluster-Member Nodes: 1 Expected votes: 1 Total votes: 1 Node votes: 1 Quorum: 1 Active subsystems: 5 Flags: Ports Bound: 0 Node name: proxmox07 Node ID: 1 Multicast addresses: 239.192.143.78 Node addresses: 192.168.50.17

Vegeu També

Openfiler