IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Conceptes

Jordiromerogit01.png

Comandes

init

L'ordre init crea un nou repositori Git. Es pot utilitzar per convertir un projecte existent, no versionat a un repositori Git o crear un repositori nou buit. La resta de comandes de Git no estan disponibles si primer no s'ha creat un repositori nou, en general serà la primera ordre que es trobarà en un projecte nou.

clone

La comanda clone còpia un repositori existent de Git. Per a més comoditat, la comanda clone crea automàticament una connexió remota al repositori inicial. Això fa que sigui molt fàcil d'interaccionar amb un repositori central.

config

L'ordre config us permetrà configurar la instal·lació de Git (o un dipòsit individual) des de la línia d'ordres. Aquesta comanda pot definir, des de la informació d'usuari a les preferències per al comportament d'un repositori. Diverses opcions de configuració.

status

La comanda status mostra l'estat de la carpeta de treball i l'àrea de preparació. Et permet veure quins canvis s'han efectuat i els que no, i quins fitxers no estan sent rastrejats per Git.

add

add afegeix una modificació dins del directori de treball a l'àrea de preparació. Git no inclourar els canvis en un arxiu en particular fins que es realitzi el pròxim commit. add no afecta realment el repositori de cap manera significativa els canvis no es realitzen fins que s'executa un commit.

Juntament amb aquestes dues comandes, també necessitaràs status per veure l'estat del directori de treball i l'àrea de preparació.

reset

rm

commit

log

pull

Ens permet sincronitzar el repositori que tenim a la xarxa i el local

push

Copiem els fitxers del servidor local al servidor remot

Creació d'un repositori remot

Creem un repositori remot dins de GitHub.

Jordiromerogithub.png

Ens desplaçarem fins la carpeta on volem crear el repositori i l'iniciarem amb la comanda init

$git init

Afegirem el repositori remot amb la comanda remote el nostre repositori creat de la següent manera

$git remote add origin https://github.com/jordiromero/prova2.git

Si al crear el repositori el creat el fitxer Readme, farem un pull per a recuperar el fitxers.

$git pull origin master

Si dins del nostre directori ja tenim un projecte afegerim els fitxers amb

$git add .

Farem un commit a tots els fitxers

$git commit -m comentari del commit

I ja podem fer un push per a poder sincronitzar el nostre repositori local amb el remot.

$git push origin master

Vegeu També