IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Requeriments

Per poder instal·lar el cacti ens fa falta:

  • LAMP: és una aplicació web desenvolupada en PHP i que utilitza MySQL com a gestor de base de dades
  • RRDTool: L'eina de Tobi Eitiker per a realitzar gràfiques.
  • net-snmp: client snmp.

Preinstal·lació

Instal·larem el servidor lamp amb tasksel

Jordiromerocacti01.png

Afegirem la contrasenya de administrador del mysql

Jordiromerocacti02.png

Instal·lació

Instal·larem el cacti amb la comanda

$apt-get install cacti

Seleccionarem com a servidor web l'apache

Jordiromerocacti03.png

crearem una base de dades per al nostre cacti

Jordiromerocacti04.png

I li assignarem una contrasenya al usuari administrador d'aquesta base de dades.

Jordiromerocacti05.png

Per accedir al entorn web o farem amb

http://localhost/cacti

Primera Execució

La primera vegada que accedim dins l'entorn del cacti ens apareixerà aquest configurador.

Jordiromerocacti06.png

Li direm que volem fer una nova instal·lació.

Jordiromerocacti07.png

Comprovem que tot està instal·lat correctament.

Jordiromerocacti08.png

Una vegada dins ens força a modificar el password del nostre usuari

Jordiromerocacti09.png

Crear un nou host

Jordiromerocacti10.png

Per a crear un nou dispositiu a monitoritzar li direm create new host

Jordiromerocacti11.png

I omplirem les seves dades, i el crearem

Jordiromerocacti12.png

Crearem una nova gràfica d'aquest host amb l'opció create graph this host.

Jordiromerocacti13.png

Crearem els apartats que volem que es crei una gràfica.

Jordiromerocacti14.png

seleccionarem els colors que volem que es crei la gràfica

Jordiromerocacti15.png

Dins de data sources podem comprovar quines gràfiques s'estan executan en aquest moments.

Jordiromerocacti16.png

Management

Graph Management

Podem gestionar totes les gràfiques que tenim creades

Jordiromerocacti17.png

CDEFs: Permet aplicar funcions matemàtiques per representar gràficament les dades i així poder modificar la intensitat. També podem afegir noves funcions, esborrar les que tenim, editar-les.


Jordiromerocacti18.png

Colors: Modifiquem els colors que surten a les gràfiques, afegim, editem, etc.


Jordiromerocacti19.png

GPRINT Presets:Permet imprimir els valors de les fonts de dades en un gràfic. Es solen utilitzar per representar els valors de la llegenda en el gràfic. El formt de sortida d'aquests números es controlen mitjançant un format de printf com cadena.

Jordiromerocacti20.png

Graph Trees

Organitza, en una estructura jeràrquica, tots els gràfics.

Cada arbre pot contenir altres gràfics, i aquests arbres es poden combinar en un sol arbre.

Jordiromerocacti21.png

Templates

Graph Templates

En aquest apartat podem trobar totes les plantilles que hi ha creades al sistema.

Jordiromerocacti22.png

Host Templates

També hi han plantilles per als diferents dispositius de xarxa, ja que a l'hora de crear un dispositiu ens demana associar-lo a algun tipus de host.

Jordiromerocacti23.png

Data Templates

En aquesta pàgina podem veure i modificar de manera molt senzilla les diferents característiques que volem monitoritzar, es a dir, la CPU, la memòria RAM, la targeta de xarxa, etc.

Jordiromerocacti24.png

Utilities

System Utilities

Podem trobar informació referent al nostre cacti com per exemple informació tècnica

Jordiromerocacti25.png

Jordiromerocacti26.png

També podem accedir a informació dels fitxers de log

Jordiromerocacti27.png

User Management

Conté informació sobre usuaris que tenim dins del sistema cacti.

Jordiromerocacti28.png

Monitoritzar

Afegir un dispositiu

Anirem a devices i afegirem un nou dispositiu, com el volem crear una gràfica del nostre gateway de la nostra xarxa li donarem les paràmetres adequats, una vegada fet guardarem el dispositiu

Jordiromerocacti38.png

El següent pas serà fer una gràfica del nostre dispositiu

Jordiromerocacti39.png

Crearem un gràfica del transit que circula per la nostra xarxa.

Jordiromerocacti40.png

Una vegada fet això tornarem a l'apartat devices i afegirem la nostra gràfica al arbre per defecte

Jordiromerocacti41.png

Jordiromerocacti42.png

Comprovar una gràfica

Dins l'apartat graphs podem veure l'arbre de gràfiques principal

Jordiromerocacti43.png

Només ens queda accedir dins de la gràfica per comprovar el transit de la nostra xarxa.

Jordiromerocacti44.png

Enllaços Externs

http://www.cacti.net/

Vegeu També

Cacti