IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$sudo apt-get install udpcast

Els fitxers instal·lats:

$ dpkg -L udpcast
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/udp-sender.1.gz
/usr/share/man/man1/udp-receiver.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/udpcast
/usr/share/doc/udpcast/copyright
/usr/share/doc/udpcast/examples
/usr/share/doc/udpcast/examples/rateGovernor
/usr/share/doc/udpcast/examples/rateGovernor/generatePacket.pl
/usr/share/doc/udpcast/examples/rateGovernor/Makefile
/usr/share/doc/udpcast/examples/rateGovernor/sendPacket.pl
/usr/share/doc/udpcast/examples/rateGovernor/ipe.c.gz
/usr/share/doc/udpcast/changelog.Debian.gz
/usr/include
/usr/include/udpcast
/usr/include/udpcast/rateGovernor.h
/usr/bin
/usr/bin/udp-sender
/usr/bin/udp-receiver


udp-reciver

Un exemple de udp-sender (cas extret d'una execució de DRBL):

$ udp-receiver $udp_receiver_extra_opt_default --nokbd --mcast-all-addr $MULTICAST_ALL_ADDR --portbase $port $TIME_TO_LIVE_OPT

És a dir

$ udp-receiver --nokbd --mcast-all-addr 224.0.0.1 --portbase 2232 --ttl 1


Adreça multicast

Udpcast utilitza per defecte una adreça multicast que es genera a partir de la IP de l'emissor. Es treu el primer octet de la IP de l'emisor i la resta de la IP s'afegeix a 232.

Per exemple si l'emissor té la IP:
192.168.0.8

L'adreça de multicast per defecte de udpcast serà:
232.168.0.8


Exemple

Vegem un exemple de com enviar un fitxer amb udpcast.

udp-receiver --nokbd --mcast-all-addr 224.0.0.1 --portbase 2232 --ttl 1
Udp-receiver 20100130
UDP receiver for (stdout) at 192.168.204.115 on eth0

Els clients que vulguin rebre aquest fitxer, han d'executar:

$ udp-receiver --file=/tmp/prova
Udp-receiver 20100130
UDP receiver for /tmp/prova at 192.168.204.115 on eth0
received message, cap=00000009
Connected as #0 to 192.168.204.244
Listening to multicast on 232.168.204.244
Press any key to start receiving data!

Comencem amb la transmissió de dades

bytes=     189 280  (  3.49 Mbps)
bytes=729 067 520  ( 14.54 Mbps)
Transfer complete.

Fitxers de log

Es pot consultar el fitxer /var/log/syslog: