IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Iperf

Instal·lació

$ sudo apt-get install iperf

Segons el manual:

$ man iperf

NAME
   iperf - perform network throughput tests

Client

Sintaxi:

$ iperf -c <IP_SERVIDOR> -t <TEMPS> -i <INTERVAL> -u - -b <CAUDAL> -l <MIDA_PAQUET> -f <FORMAT> -d

On:

-c : Indica la IP del servidor iperf amb el qual volem fer un test.

-d (dual): injecta el flux en les dues direccions

-l: MIda del paquet. Útil per a UDP, no pas per a TCP. Quan més gran sigui el paquet menys overhead de les capçaleres.

-f (format) : format dels resultats. -fM seria megabytes, -fk seria kilobits/s.

-t (time/temps): temps que s'utilitzarà per fer el test en segons (per defecte són només 10 segons)

-i (interval): Interval de temps entre tests

-u (UDP): test amb UDP. Per defecte s'utilitza TCP.

Exemple

$ iperf -c 192.168.204.100
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.204.100, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.204.101 port 57911 connected with 192.168.204.100 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  567 MBytes  476 Mbits/sec

Exemples

Múltiples test amb el paràmetre -P

$ iperf -c 172.17.7.2 -P 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 172.17.7.2, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------

Maquina de la mateixa xarxa

$ iperf -c 172.17.7.2 -t 30 -P 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 172.17.7.2, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 32] local 172.17.6.2 port 54360 connected with 172.17.7.2 port 5001
[ 4] local 172.17.6.2 port 54332 connected with 172.17.7.2 port 5001
[ 6] local 172.17.6.2 port 54334 connected with 172.17.7.2 port 5001
[ 5] local 172.17.6.2 port 54333 connected with 172.17.7.2 port 5001
[ 8] local 172.17.6.2 port 54336 connected with 172.17.7.2 port 5001
[ 7] local 172.17.6.2 port 54335 connected with 172.17.7.2 port 5001
...
[ 28] local 172.17.6.2 port 54358 connected with 172.17.7.2 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 4] 0.0-30.0 sec 63.1 MBytes 17.6 Mbits/sec
[ 8] 0.0-30.0 sec 48.9 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 32] 0.0-30.1 sec 50.5 MBytes 14.1 Mbits/sec
[ 18] 0.0-30.1 sec 55.9 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 26] 0.0-30.1 sec 55.4 MBytes 15.5 Mbits/sec
[ 10] 0.0-30.1 sec 42.8 MBytes 11.9 Mbits/sec
[ 22] 0.0-30.1 sec 52.2 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 6] 0.0-30.1 sec 64.0 MBytes 17.9 Mbits/sec
[ 15] 0.0-30.1 sec 61.6 MBytes 17.2 Mbits/sec
[ 29] 0.0-30.1 sec 51.4 MBytes 14.3 Mbits/sec
[ 7] 0.0-30.1 sec 55.0 MBytes 15.3 Mbits/sec
[ 16] 0.0-30.1 sec 62.9 MBytes 17.5 Mbits/sec
[ 14] 0.0-30.1 sec 51.8 MBytes 14.4 Mbits/sec
[ 17] 0.0-30.1 sec 52.4 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 19] 0.0-30.1 sec 61.4 MBytes 17.1 Mbits/sec
[ 21] 0.0-30.1 sec 50.8 MBytes 14.1 Mbits/sec
[ 30] 0.0-30.1 sec 44.5 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 3] 0.0-30.1 sec 63.4 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 28] 0.0-30.1 sec 62.6 MBytes 17.5 Mbits/sec
[ 5] 0.0-30.1 sec 54.6 MBytes 15.2 Mbits/sec
[ 13] 0.0-30.1 sec 53.0 MBytes 14.8 Mbits/sec
[ 12] 0.0-30.1 sec 78.4 MBytes 21.8 Mbits/sec
[ 24] 0.0-30.1 sec 57.4 MBytes 16.0 Mbits/sec
[ 25] 0.0-30.1 sec 54.9 MBytes 15.3 Mbits/sec
[ 31] 0.0-30.1 sec 56.5 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 9] 0.0-30.1 sec 53.9 MBytes 15.0 Mbits/sec
[ 11] 0.0-30.1 sec 63.8 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 23] 0.0-30.1 sec 55.9 MBytes 15.5 Mbits/sec
[ 20] 0.0-30.2 sec 31.2 MBytes 8.69 Mbits/sec
[ 27] 0.0-30.2 sec 53.2 MBytes 14.8 Mbits/sec
[SUM] 0.0-30.2 sec 1.62 GBytes  462 Mbits/sec

Vegeu També

UDP

TCP