IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Protocols

 • Vector distancia (número de salts)
 • RIP
 • Link state (Estat de la connexió)
  • OSPF és un protocol de enrutament jeràrquic de passarel interior, de envestidura dinàmica IGP (Interior Gateway Protocol), que utilitza l'algorisme SmothWall Dijkstra enllaç-estat (LSE - Link State Algorithm ) per calcular la ruta més curta possible.
  • Convergencia d'un protocol del tipus link state
 1. Cada router al iniciar-se recull informació al voltant de les interficies connectada directament. La interficie ha de esta configuada en estat activa (up).
 • Àrea= Grup de routers intercanvien LSA
  1. Informació :
 • Ip Mascara
 • Tipus de xarxa
 • Estat de l'enllaç
 • Que hi ha a l'altra banda
 1. Detectarà al veïns mitjançant l'enviament de paquets HELLO (salutació)
 2. Crea un paquet LSP amb tota aquesta informació
 3. Enviament d'aquest paquet LSP a tots el veïns
 4. Cada router crea una BD propia amb tots els LSP veïns

Missatges OSPF

 1. Saludo missateges donar a conenixer
 2. DBD missatges de la seva base de dades
 3. LSR missatges per a sol·licitar informació a altres rutes
 4. LSU missatges d'actualització
 5. LSAck missatges de confirmació
 • Camps d'un missatge
  • Tipus
  • ID del router
  • ID del area
  • Mascara de la xarxa
  • Prioritat del router
  • Interval de salutació
  • router de recolzament
 • Salutació
  • Descobrir veïns
  • Estableix paràmetres de verificació temps de salutació i mort
  • Triar el router designat i el de recolzament xarxa multi-accés
  • Multicast
 • Paquets d'actualització
  • Tipus 1
  • Tipus 2
  • Tipus 3 i 4
 • Distancia Administrativa
  • Mesura la comfiabilitat que té una ruta, es poden autenticar el paquets.

Comandes pròpies del OSPF en d'un router cisco

 • Activar el protocol: router OSPF ID.Process
 • Activar una interficie amb: OSPF network IP.Address wildcard.mask area.ID
  • exemple network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 1
 • ID.router ha de ser únic tres formes de crear-lo:
 1. Amb la comanda router -ID IP-num
 2. IP de la interficie de loopback
 3. IP activa més alta
 • Configura una interfície de loopback:
 • interficie looback nº id
 • IP add Ip.address mask

ID Router

 • Esta format per la adreça Ip del router
 1. Comanda IP Router-ID
  1. R1(config router) #router-id 192.168.10.1
 2. IP més alta de les interfícies de loopback creades
 3. IP més alta de qualsevol de les interfícies en estat up
 • Canviar el ID si li volem assignar un nou identificador
#clear IP OSPF process

Comandes per a solucionar problemes OSPF

 1. #Show IP OSPF neighbor mostra una llista de tots el veïns
  1. Router1 => neighbor.ID Prioritat Stat Temps Mort Adreça Interfície
R2 (ID) 1 Full 30 Serie 0/0/0
R3 (ID) 1 Full 30 Serie 0/0/1
 1. #Show IP protocols
 • ID-Router OSPF (IP)
 • ID-Process OSPF
 • Xarxes que Publique
 • Veïns
 • Distancia Administrativa
 1. #Show IP OSPF
 2. #Show IP OSPF interface (nº interfície)
R1#Show IP OSPF interface Serial 0/0/0
 1. #Show IP route mostra la taula d'encaminament del router

Càlcul del cost OSPF

RFC2328 aquesta norma ens diu que quant menor és el cost es millor ruta i cada interfície té els seu cost

Σ cost de tots els segments

Cada dispositiu calcula el cost d'una ruta de diferent manera

cisco calcula: 10⁸/ample de banda de la boca

 • 100000000=100Mbps (Fastethernet)
 • Gigaethernet 1000 Mbps
 • Serial
  • T1 1544 kbps
  • 128 Kbps
  • 64 kbps

192.168.10.0[110/1627]via S0/0/0

192.168.10.0[110/1786]via S0/0/1

 1. Comanda Bandwidth ens permet moficar els valors per defecte que ens dona un router cisco a cada una de les interficies.
 • R1(config)# interface serial 0/0/0
 • R1(config-if)# bandwidth 64

això ha de permetre calcula el cost real d'una ruta.

 1. Comanda IP OSPF cost [valor-num]
 • Assignem el cost que nosaltres volem sense necessitat que el router calcule la seva per defecte
 • R1(config)# interface serial 0/0/0
 • R1(config-if)# IP OSPF cost 1400