IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Nagios és un sistema de monitorització que permet identificar problemes que poden produir dins la nostra xarxa o els nostres dispositius. Nagios ofereix una completa vigilància i alerta per a servidors, switches, aplicacions i serveis.

Instal·lació

Instal·larem el paquets nagios amb la comanda

$sudo apt-get install nagios3

Ens demanara que si volem instal·lar un servidor de correu

Jordiromeronagios01.png

Seleccionarem lloc internet

Jordiromeronagios02.png

Li assignarem un nom de al correu en el nostre cas li direm localhost

Jordiromeronagios03.png

Assignarem una contrasenya al administrador

Jordiromeronagios04.png

l'usuari administrador del nagios és

nagiosadmin

Podrem accedir a la web d'administració de nagios amb

http://localhost/nagios3

Comprovem que podem accedir dins de l'entorn web.

Jordiromeronagios05.png

Monitoritzar

Copiarem el fitxer /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg i li donarem un no la fitxer per exemple host_canalet.cfg

$cp /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg host_canalet.cfg

define host {

    host_name  TortosaCanaletInsEbre
    alias    EbreCanalet
    address   10.139.221.108
    use     generic-host  
    }

Una vegada configurat el fitxer farem un

$sudo /etc/init.d/nagios3 restart

Verificar la configuració

Nagios té un script que permet verificar si els fitxers de configuració no tenen cap error. Executem:

$ sudo nagios3 -v /etc/nagios3/nagios.cfg


Enllaços Externs

http://www.nagios.org/

Vegeu També

nagios