IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Grups multicast

Les adreces IP estan dividides en classes:

Bit --> 0              31      Address Range:
     +-+----------------------------+
     |0|    Class A Address   |    0.0.0.0 - 127.255.255.255
     +-+----------------------------+
     +-+-+--------------------------+
     |1 0|   Class B Address   |   128.0.0.0 - 191.255.255.255
     +-+-+--------------------------+
     +-+-+-+------------------------+
     |1 1 0|  Class C Address   |   192.0.0.0 - 223.255.255.255
     +-+-+-+------------------------+
     +-+-+-+-+----------------------+
     |1 1 1 0| MULTICAST Address  |   224.0.0.0 - 239.255.255.255
     +-+-+-+-+----------------------+
     +-+-+-+-+-+--------------------+
     |1 1 1 1 0|   Reserved    |   240.0.0.0 - 247.255.255.255
     +-+-+-+-+-+--------------------+

Les IPs de clase D són les IP Multicast i s'identifiquen de la resta perquè són aquelles IP que comencen per 1110. La eina Ipcalc us permet obtenir informació sobre una IP:

$ipcalc 224.0.0.1
Address:  224.0.0.1      11100000.00000000.00000000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  224.0.0.0/24     11100000.00000000.00000000. 00000000
HostMin:  224.0.0.1      11100000.00000000.00000000. 00000001
HostMax:  224.0.0.254     11100000.00000000.00000000. 11111110
Broadcast: 224.0.0.255     11100000.00000000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class D, Multicast

Adreces IP multicast reservades

 • 224.0.0.1: grup all-hosts. Són totes les màquines d'una xarxa que suporten multicast. Totes les màquines que suportin multicast s'han d'unir a aquest grup durant l'inici de la xarxa (i a totes les interfícies de xarxa que suportin MULTICAST). Per defecte els ordinadors ignoren els paquets multicast
 • 224.0.0.2: grup all-routers. Tots els encaminador (routers) que suportin multicast s'han d'afegir a aquest grup a totes les interfícies de xarxa que suportin multicast.
 • 224.0.0.4: grup de tots els encaminadors DVMRP
 • 224.0.0.5: grup de tots els encaminadors OSPF.
 • 224.0.013: grup de tots els encaminadors PIM.

Comanda Ping

Per fer un ping a totes les màquines que suporten multicast:

Comanda netstat

$ sudo netstat -g
IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface    RefCnt Group
--------------- ------ ---------------------
lo       1   all-systems.mcast.net
eth0      1   232.168.204.244
eth0      1   224.0.0.251
eth0      1   all-systems.mcast.net
lo       1   ip6-allnodes
eth0      1   ff02::fb
eth0      1   ff02::1:ffeb:37f4
eth0      1   ip6-allnodes
wlan0      1   ip6-allnodes