IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Definició

JSON( acrònim JavaScript Object Notation) és un estàndard obert basat en text dissenyat per a intercanvi de dades llegible per humans. Deriva del llenguatge script JavaScript, per a representar estructures de dades simples i llistes associatives, anomenades objectes.

Sintaxi

Un objecte és un conjunt desordenat de parells nom/valor, un objecte comença amb una clau d'obertura { i acaba amb una clau de tancament } cada nom és seguit per : dos punts i els parells nom/valor separats per coma.

Tutorial

http://www.w3schools.com/json/json_syntax.asp

http://www.json.org/json-es.html

Exemple creació d'un fitxer Json

<html>
<body>
	<h1>Exemple de Json</h1>
	<p>
     First Name: <span id="fname"></span><br /> 
     Last Name: <span id="lname"></span><br /> 
    </p> 
<script>
var txt = '{ "employees" : [' +
'{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" },' +
'{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" },' +
'{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" } ]}';

var obj = eval ("(" + txt + ")");

document.getElementById("fname").innerHTML = obj.employees[0].firstName 
document.getElementById("lname").innerHTML = obj.employees[0].lastName 

</script>
</body>	
</html>


Vegeu També

Json