IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

BIOS

Vegeu documentació BIOS o Aneu a modificació de la BIOS

Gestor d'arrancada del CD

 • Des de el cd és diu ISOLINUX


ISOLINUX

 • Situat a la primera pista del CD
 • Opcions
 • F6 menú d'opcions extres o avançades seleccionem expert mode en el qual ens apareixerà la següent comanda que em tret de l'arxiu de txt.cfg
menu label ^Install Ubuntu
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
 • Descripció
 • Per fer instal·lació carreguem el Kernel del sistema del cd trobada dins de la carpeta /install
 • Opcions d'instalació
 • quiet execució del kernel amb silenci, si no hi ha cap error no ens donara cap error podem desactivar la opció eliminant-la del menú com es veu a la captura
Jordiromerounix45.png
 • -- per a passar paràmetres
 • vga serveix per tria la resolució de pantalla que treballarà l'instal·lador d'Ubuntu és pot consultar a la taula de resolucions de linux
 • initrd els arxius bàsics per a carregar el sistema a la RAM i poder funcionar
 • file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed planifica l'instal·lador per a poder fer la instal·lació

Kernel

Debian Installer

 • Localització
 • En aquest menú seleccionem les diferents opcions locals del sistema des de el tipus de configuració del teclat tipus de moneda, orientació de l'escriptura
Jordiromerounix46.png
 • Seleccionem el país
Jordiromerounix48.png
 • Seleccionem la configuració de caràcters
Jordiromerounix49.png
 • Si volem selecciona un altre locale alternatiu al nostre o podem definir aquí
Jordiromerounix50.png
 • Configuració del teclat
Jordiromerounix46.png
 • Seguidament configurem el teclat
Jordiromerounix51.png
 • Seleccionem el tipus de teclat que utilitzarem
Jordiromerounix53.png
 • Podem modificar la funció de la tecal AltGr des de aquest menú o deixarem la opció per defecte mantenint la cofiguració del tecla
Jordiromerounix59.png
 • Triem les tecles de composició ho deixarem sense seleccionar
Jordiromerounix54.png
 • Detecció del cdrom
Jordiromerounix46.png
 • Deixarem la detecció del cdrom amb els paràmetres per defecte
Jordiromerounix55.png
 • Al final ens detectarà la versió del Ubuntu que desitgem instal·lar
Jordiromerounix56.png
 • Carrega dels components d'instal·lació
Jordiromerounix46.png
 • Són components que podem carregar de l'instal·lador de moment només carregarem els que venen per defecte amb el disc
Jordiromerounix57.png
 • Detecta maquinari de xarxa
Jordiromerounix47.png
 • Configuració de la xarxa
 • Començarem configurant la xarxa de manera automàtica
Jordiromerounix60.png
 • El servidor DHCP de la xarxa ens assigna una direcció ip
Jordiromerounix61.png
 • Li donarem un nom de maquina
Jordiromerounix62.png
 • Afegirem la maquina a un domini si no fa falta o deixarem en blanc
Jordiromerounix63.png
 • Ens facilitara una mascara de xarxa per defecte la següent
Jordiromerounix64.png
 • Ens donarà una passal·lera o porta d'enllaç que ens permetra poder connectar-nos a internet
Jordiromerounix65.png
 • Ens donarà la direcció del servidor de noms
Jordiromerounix66.png
 • Finalment el resultat de la configuració
Jordiromerounix67.png
 • Configuració manual de xarxa
 • La configuració manual de la xarxa és molt similar a l'anterior el primer que farem és passar nosaltres els paràmetres
 • Configuració del rellotge
 • Configurarem el rellotge del sistema mitjançant un servidor ntp
Jordiromerounix68.png
 • Triarem el d'ubuntu encara que el podem canviar per un altre
Jordiromerounix69.png
 • Ens detecta que el nostre ús horari està pròxim a Madrid
Jordiromerounix70.png
 • Detecció dels disc
 • Intenta veure quin discos tenim dins la maquina, si no troba cap error no ens apareixerà res i passarà al següent pas
 • Particó de disc
 • Executa una aplicació per poder donar format als disc durs


 • Mètodes de particions
 • Guiat utilitza tot el disc utilitza tot el disc sencer
Jordiromerounix71.png
 • és la més sencilla d'utlitzar ens deteca quin disc utilitzarà
Jordiromerounix72.png
 • Presenta esquema de particions
Jordiromerounix73.png
 • Ens presenta com quedarà el nostre disc abans de començar a particionar
Jordiromerounix74.png
 • Crearem una nova taula de pearticions
Jordiromerounix76.png
 • Seleccionarem el tipus de la taula de particions utilitzarem el msdos el més utilitzat
Jordiromerounix77.png
 • Ens presenta un resum de com tenim configurades les particions seleccionarem ESPAI LLIURE per afegir una nova partició
Jordiromerounix78.png
 • Crearem la nova partició en l'espai lliure
Jordiromerounix79.png
 • El disc quedarà particionat de la següent manera
Jordiromerounix80.png
 • Utilitza el partman utilitzar tres maneres bàsiques
 • Guiat utilitza tot el disc utilitza tot el disc sencer i configura LVM
 • Guiat utilitza tot el disc utilitza tot el disc sencer i configura LVM xifrat
 • Instal·lació Base
 • Per instal·lar el sistema base utilitza la comanda
$debootstrap
 • Instal.lacio del Kernel
 • Seleccionem el kernel a instal·lar triarem el que ve per defecte
Jordiromerounix87.png
 • Instal·larem els controladors necessaris per a poder arrancar el sistema, tenim dues opcions per a elegir la primera ens instal·lar tots els controladors disponibles que ens permetrà no tenir cap problema en cap tipus de maquina, o la només els necessaris per a que funcione en la maquina que estem utilitzant, triarem la primera opció
Jordiromerounix88.png
 • Creació d'usuari
 • Utilitzarem les contrasenyes ombra per poder fer més segur el nostre sistema
Jordiromerounix89.png
 • Podem activar el root com ha usuari per defecte, podem instal·lar-lo com a usuari ocult


 • Comencem la creació de l'usuari del nostre sistema introduint el nostre nom real
Jordiromerounix90.png
 • Seleccionem un nom d'usuari per a poder accedir al sistema
Jordiromerounix91.png
 • Li donarem una contrasenya al nostre usuari per a poder accedir
Jordiromerounix92.png
 • Podem decidir encriptar la carpeta del nostre usuari com a mesura de seguretat
Jordiromerounix94.png
 • Configuració gestor de paquets
 • Utilitzarem una replica per baixar paquets d'instalació
Jordiromerounix95.png
 • Seleccionem la ubicació de la replica
Jordiromerounix96.png
 • Si utilitzem un proxy per a connectar-mos a Internet el configurem des de aquí
Jordiromerounix97.png
 • Direm que sí, si volem utilitzar programari no lliure, no necessàriament de pagament, però el codi font és restringit per modificar
Jordiromerounix98.png
 • Univers és el software lliure que no dona suport l'empresa que gestiona l'ubuntu
Jordiromerounix99.png
 • Multiverse software no lliure administrat per creador del software sense tenir accés al codi font
Jordiromerounix100.png
 • Retroversions per actualitzar versions de software sense actualitzar la distribució
Jordiromerounix101.png
 • Repositori de seguretat més extres per a actualitzacions de seguretat

Selecciona i instal.lar programari

 • Gestior de les actualitzacions
 • Landscape és una aplicatiu de pagament que permet gestionar varies maquines des de la xarxa
 • Instalació de l'idioma de la distribució podem acabar la instal·lacio del idiomes dins de la distribucio
 • tasksel per poder instal·lar diferents paquets del sistema.

Particionament Manual

Preseeding

Preseed

 • Utilitzarem la comanda
$debconf-get-selections


Localització

Modifiquen l'idioma de la instal·lació al cd

 append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --language=ca country=ES locale=ca_ES.UTF-8


Vegeu També

Isolinux

Preseed

debootstrap

Kernel flavours