IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

IPv6 és la versió 6 del Protocol d'Internet (IP), un estàndard de nivell de xarxa que s'encarrega de dirigir i encaminar els paquets commutats. Està dissenyat per a substituir l'actual IPv4, ja que el seu límit en el nombre d'adreces de xarxa disponibles està començant a restringir el creixement d'Internet

IPv6 és la segona versió del Protocol d'Internet que s'ha adoptat per l'ús general. Va ser definit l'any 1996 per l'IETF a partir del document RFC 2460. També va existir un IPv5, tot i que no va ser un successor d'IPv4, sinó que va ser un protocol experimental orientat al flux d'streaming que intentava suportar veu, vídeo i so.

Es preveu que caldrà seguir suportant el protocol IPv4 junt amb l'IPv6 durant força temps. A més, els nodes (clients o servidors) exclusivament IPv4 no són capaços de comunicar-se directament amb els nodes IPv6 i necessitaran, per tant, utilitzar algun servei intermediari.

Per què IPv6

 • Falta de subxarxes lliures: Des de la creació del protocol IP s'han anat creant pegats per resoldre aquest problema, primer es van utilitzar les classes IP i actualment s'utilitza el sistema (Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
 • Falta d'adreces IP lliures: també es va inventar el concepte de l'espai d'adreces IP privades ( 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, i 192.168.0.0/16) que combinat amb Network Address Translation (NAT) permet que múltiples dispositius IP comparteixin una sola adreça IP per tal de connectar-se a Internet.
 • Taules de rutes massa grans: Quan més grans són les taules de rutes més capacitat de memòria i de processament han de suportar els routers d'Internet.

Característiques

El canvi més dràstic d'IPv4 respecte d'IPv6 és la longitud de les adreces de xarxa. Les adreces IPv6, definides al RFC 2373 i RFC 2374, són de 128 bits.

Cada dispositiu podrà tindrà la seva pròpia IP enrutable a Internet (el que a IPv4 coneixem com a IP pública). No hi ha cap necessitat d'utilitzar NAT i a més es desaconsella el seu ús. Amb aquest canvi es retorna als orígens de la xarxa Internet la qual va ser dissenyada amb una arquitectura P2P (Peer To Peer) on tots els dispositius poguessin comunicar-se directament entre ells sense necessitat d'intermediaris.

Format adreces IP

Les adreces IPv6, de 128 bits de longitud, s'escriuen com vuit grups de quatre dígits hexadecimals.

En molts casos, les adreces IPv6 estan formades per dues parts lògiques: un prefix de 64 bits i una altra part de 64 bits que correspon a l'identificador de la interfície. Aquest últim acostuma a generar-se automàticament a partir de l'adreça MAC de la interfície a la que es troba assignada l'adreça.

Tipus d'adreces

link-local loopback en format ipv4 reservada

site-local routers de frontera

global poden ser encaminades per tot internet, es pot assignar una a cada dispositiu de xarxa

Unicast

Tenen el mateix sentit que en format IPv4, connecten un dispositiu de xarxa en un altre, No existeix concepte de BRODCAST

Multicast

és l'enviament de paquets d'informació a múltiples destinataris d'una xarxa informàtica simultàniament.

Anycast

Anycast és una metodologia d'adreçament i encaminament de xarxes on els datagrames d'un únic remitent s'encaminen cap al node topològicament més proper dins d'un grup de receptors potencials que s'identifiquen per la mateixa adreça destí.

Connectar IPv4 amb IPv6

Per comunicar-nos amb IPv6 des de IPv4, entrem a la pàgina web http://tunnelbroker.net/ i ens registrem.

A continuació ens dirigim a l'apartat Create Regular Tunnel.

Per fer el tunel, hem d'introduir les següents comandes a la terminal:

$ ifconfig sit0 up

$ ifconfig sit0 inet6 tunnel ::216.66.80.26
$ ifconfig sit1 up
$ ifconfig sit1 inet6 add 2001:470:1f08:832::2/64
$ route -A inet6 add ::/0 dev sit1

Quan tinguem la configuració feta, si entrem a la pàgina http://ipv6-test.com/ podem veure que estem connectats mitjançant IPv6:

ULA

Unique Local Address

és una direcció IPv6 del format FC00 :: / 7 . És l'equivalent aproximat IPv6 a la direcció IPv4 privada. Són adreces locals úniques disponibles per al seu ús en xarxes privades, per exemple, dins d'un sol lloc o organització, o que abasten un nombre limitat de llocs o organitzacions. No són enrutables a internet

Encaminador IPv6

Per definició un encaminador és un node que encamina paquets IP que no tenen com a destinació el encaminador en sí sinó una altre màquina. Es diu que els paquets estan en trànsit (de pas) per l'encaminador.

IMPORTANT: No existeix el protocol ARP en IPv6

Els encaminadors amb suport per a IPv6 s'ajusten a aquesta definició però a més, els routers IPv6 informen (advertise) regularment a els enllaços (links) als quals estan connectats.

Aquest missatges s'anomenen advertisements i s'envien utilitzant el protocol Internet Control Message Protocol Versió 6 (ICMPv6). El nom d'aquest tipus de missatges és Router Advertisement (RA) i s'envien a l'adreça multicast ff02::1.

Neighbor Discovery Protocol (NDP)

Només s'utilitza en IPv6 treballa en capa d'enllaç

S'encarrega de:

 • Configuració de les adreces de xarxa dels nodes de forma automàtica (address autoconfiguration)
 • Descobrir altres nodes de la capa d'enllaç (multicast)
 • Determinar les adreces d'altres nodes que es troben a un sol salt
 • Detectar duplicació d'adreces
 • Descobrir els routers i els Domain Name System (DNS) servers
 • Address prefix discovery
 • Informació de l'estat del routers veïns

Un node es qualsevol dispositiu que pot tenir una IPv6:

 • router un node que encamina paquets cap a altres dispositius que no són ell
 • host un node que no encamina paquets

Configuració IPv6

Exemple de configuració automàtica RouterBoard

Comprovem quines direccions ipv6

[[email protected]] > ipv6 addres print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, G - global, L - link-local 
 #  ADDRESS                   FROM-POOL INTERFACE  ADVERTISE
 0 DL fe80::d6ca:6dff:fe28:2f96/64             ether2-m... no

Posem una etiqueta

Com posar una IPv6 en un navegador

Per posar una IPv6 en un navegador tindrem que posar-la entre claudàtors ( [ ] )

http://[2001:db8::21a:4dff:fe56:1f4d]/

link local

Totes les direccions ipv6 del tipus link local comencen per

fe80::

Vegeu També

IPv6