IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IPAM

Ip Address Management

és un mitjà de planificació, el ​​seguiment i la gestió del protocol d'Internet l'espai d'adreces utilitzat en una xarxa

wikipedia/Internet_Protocol_Address_Management

Instal·lació Gestió ip

Primer instal·leu el requeriments:

$ sudo tasksel install lamp-server
$ sudo apt-get install libapache2-mod-perl2 php5-ldap

Per obtenir el fitxer cal descarregar-lo de SourceForge:

$ cd
$ wget http://sourceforge.net/projects/gestioip/files/gestioip/gestioip_3.0.tar.gz/download
$ tar vzxf gestioip_3.0.tar.gz

Ara només cal seguir els passos de l'assistent. La majoria d'opcions són la opció per defecte (aneu prement Enter).

[email protected]:~$ cd gestioip_3.0/
[email protected]:~/gestioip_3.0$ sudo ./setup_gestioip.sh 

This script will install GestioIP 3.0 on this computer

Do you wish to continue [y]/n? y

Starting installation

Starting GestioIP setup from folder /home/jordi/gestioip_3.0
Storing log in file /home/jordi/gestioip_3.0/20121217202932.setup.log

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache web server daemon...         |
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2]? 
OK, using Apache daemon /usr/sbin/apache2


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache main configuration file...      |
+----------------------------------------------------------+ 

Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf]? 
OK, using Apache main configuration file /etc/apache2/apache2.conf 


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache user account...           |
+----------------------------------------------------------+

Which user account is running Apache web server [www-data]? 
OK, Apache is running under user account www-data


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache group...               |
+----------------------------------------------------------+

Which user group is running Apache web server [www-data]? 
OK, Apache is running under users group www-data


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache Include configuration directory...  |
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf.d/]? 
OK, using Apache Include configuration directory /etc/apache2/conf.d


+----------------------------------------------------------+
| Checking for PERL Interpreter...             |
+----------------------------------------------------------+

Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl]? 
OK, using PERL Intrepreter /usr/bin/perl

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache mod_perl version...         |
+----------------------------------------------------------+

Checking for Apache mod_perl
Apache mod_perl available - Good!

+----------------------------------------------------------+
| Checking for required Perl Modules...          |
+----------------------------------------------------------+

Do you plan to import networks or hosts from spreadsheets [y]/n? 

Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.

Checking for DBD-mysql PERL module...
Found that PERL module DBD-mysql is available.

Checking for Net::IP PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Net::IP is not installed! 

Checking for Net::Ping::External PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Net::Ping::External is not installed!

Checking for Parallel::ForkManager PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Parallel::ForkManager is not installed! 

Checking for SNMP PERL module...
*** ERROR ***: PERL module SNMP is not installed!

Checking for SNMP::Info PERL module...
*** ERROR ***: PERL module SNMP::Info is not installed!

Checking for Mail::Mailer PERL module...
Found that PERL module Mail::Mailer is available.

Checking for Time::HiRes PERL module...
Found that PERL module Time::HiRes is available.

Checking for Date::Calc PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Date::Calc is not installed!

Checking for Date::Manip PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Date::Manip is not installed!

Checking for Net::DNS PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Net::DNS is not installed!

Checking for Spreadsheet::ParseExcel PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Spreadsheet::ParseExcel is not installed!

Checking for OLE::Storage_Lite PERL module...
*** ERROR ***: PERL module OLE::Storage_Lite is not installed!

Checking for GD::Graph::pie PERL module...
*** ERROR ***: PERL module GD::Graph::pie is not installed!

##### There are required Perl Modules missing #####

Setup can install the missing modules

Do you wish that Setup installs the missing Perl Modules now [y]/n? 

SNMP::Info needs the Netdisco MIBs to be installed
Setup can download MIB files (11MB) and install it under /usr/share/gestioip/mibs

If Netdisco MIBs are already installed on this server type "no" and
specify path to MIBs via frontend Web (manage->GestioIP) after finishing
the installation

Do you wish that Setup installs required MIBs now [y]/n? 

Downloading Netdisco MIBs (this may take several minutes)... 
+----------------------------------------------------------+
| Checking for required Perl Modules...          |
+----------------------------------------------------------+
Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.

Checking for DBD-mysql PERL module...
Found that PERL module DBD-mysql is available.

Checking for Net::IP PERL module...
Found that PERL module Net::IP is available.

Checking for Net::Ping::External PERL module...
Found that PERL module Net::Ping::External is available.

Checking for Parallel::ForkManager PERL module...
Found that PERL module Parallel::ForkManager is available.

Checking for SNMP PERL module...
Found that PERL module SNMP is available.

Checking for SNMP::Info PERL module...
Found that PERL module SNMP::Info is available.

Checking for Mail::Mailer PERL module...
Found that PERL module Mail::Mailer is available.

Checking for Time::HiRes PERL module...
Found that PERL module Time::HiRes is available.

Checking for Date::Calc PERL module...
Found that PERL module Date::Calc is available.

Checking for Date::Manip PERL module...
Found that PERL module Date::Manip is available.

Checking for Net::DNS PERL module...
Found that PERL module Net::DNS is available.

Checking for Spreadsheet::ParseExcel PERL module...
Found that PERL module Spreadsheet::ParseExcel is available.

Checking for OLE::Storage_Lite PERL module...
Found that PERL module OLE::Storage_Lite is available.

Checking for GD::Graph::pie PERL module...
Found that PERL module GD::Graph::pie is available. 
 
Found all required Perl Modules for GestioIP - Good!


+----------------------------------------------------------+
| Configuration of Apache Web Server...          |
+----------------------------------------------------------+ 

Which is the Apache DocumentRoot directory [/var/www]? OK, using Apache DocumentRoot /var/www

Where is htpasswd [/usr/bin/htpasswd]? 
OK, using htpasswd /usr/bin/htpasswd 

Which should be the read-only (ro) user [gipoper]? 
OK, using ro user gipoper 

Which should be the read-write (rw) user [gipadmin]? 
OK, using rw user gipadmin


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Now open a new shell and execute the following two
commands LIKE ROOT to create the GestioIP apache users:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En un altre terminal creem els dos usuari del gestió ip
sudo /usr/bin/htpasswd -c /etc/apache2/users-gestioip gipoper
sudo /usr/bin/htpasswd /etc/apache2/users-gestioip gipadmin

After this press ENTER

ro user (gipoper) successfully created
rw user (gipadmin) successfully created
 

Under which directory should GestioIP's script files be installed [/usr/share/gestioip]?
OK using script base directory /usr/share/gestioip

+-------------------------------------------------------+
|                            |
|  Installation of GestioIP successfully finished!  |
|                            |
|  Please, review /etc/apache2/conf.d/gestioip.conf
|      to ensure all is good and         |
|                            |
|       RESTART Apache daemon!          |
|                            |
|      Then, point your browser to        |
|                            |
|      http://server/gestioip/install
|                            |
|     to configure the database server.      |
|     Access with user "gipadmin" and the
|    the password which you created before     |
|                            |
+-------------------------------------------------------+

Reiniciem l'apache

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
* Restarting web server apache2

Xarxa heula