IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

En xarxes petites o poc complexes sovint s'utilitzen encaminament estàtic, és a dir la configuració de les taules de rutes es va de forma manual. Aquests tipus d'encaminament és prou bo en xarxes que no canviïn la seva forma (topologia).

Quan tinguem una xarxa d'un tamany gran es recomanable utilitzar un tipus d'encaminament dinàmic, ja que seria impossible poder mantenir el número de canvis que es poden produir a tot el nivell de la xarxa.

Conceptes

 • Mètrica de la xarxa la mètrica és el sistema que s'utilitza per valorar el cost d'un camí.
  • Tipus de mètrica
   • Nombre de salts Aquest tipus de sistemes suposen un cost 1 igual per a tots els enllaços. No és un sistema òptim però si que és un sistema senzill que dona prou bons resultats.
   • Temps de propagació el cost es mesura segons el temps o retard que té un paquet per tal d'anar d'un node a un altre. Es mesura en unitats de temps (es pot utilitzar per exemple el temps de ping) i cal tenir en compte que no és un valor constant ja que depèn del trànsit que hi hagi a la xarxa.
Protocol Distancia
connectat 0
estàtic 1
eBGP 20
OSPF 110
RIP 120
MME 130
iBGP 200

La mètrica a la comanda route de Linux

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth0
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth0

Tipus de protocol

Hi ha dos tipus de protocol

 • Interior Gateway Protocol (IGP): és un protocol d'encaminament utilitzat per a intercanviar informació d'encaminament dins d'un sistema autònom (AS). Sole ser de dos tipus distance-vector o link-state. Exemples: OSPF
 • External Gateway Protocol: en contraste amb l'anterior, s'utilitza per determinar les rutes entre sistemes autònoms.

Alguns protocols es poden utilitzar per a un tipus o un altre, per exemples el protocol BGP que pot ser eBGP o iBGP.

Algorisme

Algorisme de vector distancia

Aquest tipus d'algorismes utilitzen l'algorisme Bellman-Ford o similars. Aquest tipus d'algorismes assignen un número (anomenat cost) a cada enllaç entre nodes. Aquest tipus d'algorismes envien la informació de un node A a un node B utilitzant el camí que sumi el menor cost possible (el cost total és la suma de costos).

BGP

Vector distancia

S'ha de definir el router quins són els veïns (peer), next hops, s'instal·len les rutes de que tenen configurades tots els veïns,quan pot haver rutes repetides, per tant només es guardaran les que tinguin una mètrica més petita

Algorismes d'estat de l'enllaç

En aquest tipus d'algorismes, cada node utilitza com a informació fonamental un mapa de la xarxa en forma de graf.

No defineixes veïns, es defineixes interfícies de xarxa

Exemples de protocols: Open Shortest Path First o OSPF Intermediate system to intermediate system (IS-IS).

El concepte bàsic és que cada node (a Internet o en xarxes locals els nodes són routers) construeix un mapa de la connectivitat de la xarxa en forma de graph. Aquest mapa mostra quins nodes estan connectats a altres nodes.

Cada node aleshores calcula a partir d'aquest mapa el millor següent salt (next hop) per a cada ruta possible. La col·leció de millors next hops construeix la taula de rutes del node.

En linux tenim que instal·lar un software com per exemple el QUAGA

OSPF

OSPF o Open Shortest Path First és un protocol d'encaminament dinàmic de gateway interior (aka IGP o Interior Gateway Protocol). Utilitza l'algorisme de Dijkstra enlace-estado o link-state (LSA - Link State Algorithm) per a calcular la ruta més curta possible.

OSPF és probablement el tipus de protocol IGP més utilitzat en xarxes grans.

OSPF pot operar amb seguretat utilitzant MD5 per realitzar connexions segures entre encaminadors veïns.

Al contrari que RIP o BGP, OSPF no utilitza ni TCP ni UDP, sinó que utilitza directament el protocol IP (IP 89) i multicast. OSPF és el successor natural de RIP i suporta VLSM a més de CIDR.

Una xarxa OSPF es pot descompondre en regions o àreas més petites. Hi ha una àrea especial anomenada backbone que forma part de la xarxa central a la que estan connectades tota la resta de xarxes. Les rutes entre diferents àrees circulen sempre pel backbone, si no es pot fer un enllaç directa amb el backbone es pot fer un enllaç virtual.

Els encaminadors que estan al mateix domini de difusió ja sigui per que estan a la mateixa xarxa LAN o per que estan connectats mitjançant un enllaç PTP, al esta al mateix domini de multidifusió formen enllaços al autodescubrir-se mitjançant paquets multicast (OSPF hello).

Les adreces de multicast (aka multidifusió) utilitzades són 224.0.0.5 i 224.0.0.6.

Com funciona?

Cada router recull les dades locals de la topologia de xarxa. I envia aquesta informació utilitzant link-state advertisements (LSAs). Els paquets LSA s'envien a tots (flood) els encaminadors de la xarxa per tal de que tots els routers coneguin l'estat de tots els nodes de la xarxa. D'aquesta manera tots els routers de la xarxa tenen la mateixa base de dades de l'estat dels enllaços i la topologia de la xarxa.

Neighbor discovery

Cada 10 segons s'envia un paquet OSPF Hello que permet saber si una ruta de la xarxa ha canviat.

Jordiromeroospf01.png

Instancies

Paràmetres genarals de OSPF

Jordiromeroospf02.png

Vegeu També

encaminament dinàmic

OSPF