IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Index

Comprovació de la IP i la mascara

Utilitzarem la següent comanda:

$ifconfig

amb aquesta comanda ens mostrarà la nostra direcció IP i la nostra mascara, en el nostre cas serà:

eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 00:30:05:eb:3f:b3 
     Direc. inet:192.168.203.118 Difus.:192.168.203.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::230:5ff:feeb:3fb3/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:10931 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:2209 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:5134488 (5.1 MB) TX bytes:409752 (409.7 KB)
     Interrupción:23 Dirección base: 0xc000

Comprovació del link

Per fer aquesta comprovació utilitzarem dos comandes des de el nostre terminal

$ifconfig

amb aquesta comanda obtindrem el nom de la nostra tarjeta de xarxa el més habitual eth0

Per averiguar si realment tenim connexió física de la nostra tarjeta ethernet ho farem amb la següent comanda:

$sudo mii-tool eth0 

el més important és comprovar si link està ok com podem veure

eth0: autonegotiation, 1000baseT-FD flow-control, link ok

Comprovació de la porta d'enllaç

Per esbrinar la nostra porta d'enllaç o farem amb la següent comanda al nostre terminal

$route -n

en molt important en aquesta comanda fixar-nos amb la direcció al gateway en el nostre cas 192.168.203.1

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.203.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth0
0.0.0.0     192.168.203.1   0.0.0.0     UG  100  0    0 eth0

Comprovació DNS

Per fer una consulta del servidor DNS ho farem amb la comanda següent:

$cat /etc/resolv.conf

aquesta comanda ens mostrarà el contingut de l'arxiu resolv.conf

domain iesebre.com
nameserver 192.168.203.1 
nameserver 192.168.0.4

Comprovació PROXY