IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Capa física

 • Analògica
 • Digital
 • Cable
 • Aire

Tipus de senyal

 • Síncrona
 • Asíncrona

Característiques del medi

 • Ample de banda freqüències que pot transmetre un cable
 • Velocitat de transmissió
  • Analògic les vegades que canvia l'ona es medeix en baudis
  • Digital quantitat de bits que es pot transmetre

Tipus de medis

Cable UTP/STP

 • UTP acrònim de Unshielded Twisted Pair. Són cables de parells trenats sense apantallar que s'utilitzen per a diferents tecnologies de xarxa local. Són de baix cost i de fàcil ús.
 • STP, acrònim de Shielded Twisted Pair. Es tracta de cables de coure aïllats dins d'una coberta protectora, amb un número específic de trenes per peu. STP es refereix a la quantitat d'aïllament al voltant del conjunt de cables i, per tant, a la seva immunitat al soroll.

Categories

 • Categoria 1: Fil telefònic trenat de qualitat de veu no adequat per les transmissions de dades. Les característiques de transmissió del mitjà estan especificades fins a una freqüència superior de 1 MHz.
 • Categoria 2: Cable parell trenat sense apantallar. Les característiques de transmissió del mitjà estan especificades fins a una freqüència superior de 4 MHz. Aquest cable consta de 4 parells trenats de fil de coure.
 • Categoria 3: Velocitat de transmissió típica de 10 Mbps per Ethernet. Amb aquest tipus de cables s'implementa les xarxes Ethernet 10BaseT. Les característiques de transmissió del mitjà estan especificades fins a una freqüència superior de 16 MHz. Aquest cable consta de quatre parells trenats de fil de coure amb tres entrellaçats per peu.
 • Categoria 4: La velocitat de transmissió arriba fins a 20 Mbps. Les característiques de transmissió del mitjà estan especificades fins a una freqüència superior de 20 MHz. Aquest cable consta de quatre parells trenats de fil de coure.
 • Categoria 5: És una millora de la categoria 4, pot transmetre dades fins a 1 GHz i les característiques de transmissió del mitjà estan especificades fins a una freqüència de superior de 100 MHz. Aquest cable consta de quatre parells trenats de fil de coure.
 • Categoria 6: És una millora de la categoria anterior, pot transmetre dades fins a 1 Gbps i les característiques de transmissió del mitjà estan especificades fins a una freqüència superior de 250 MHz.
 • Categoria 7. És una millora de la categoria 6, pot transmetre dades fins a 1 Gbps, i les característiques de transmissió del medi estan especificades fins a una freqüència superior de 600 MHz.

Cable coaxial

El cable coaxial és un cable utilitzat per transportar senyals elèctrics d'alta freqüència que té dos conductors concèntrics, un central, anomenat viu, encarregat de portar la informació, i un exterior, d'aspecte tubular, anomenat malla o blindatge, que serveix com a referència de terra i retorn dels corrents. Entre tots dos hi ha una capa aïllant anomenada dielèctric, de les característiques del qual dependrà principalment la qualitat del cable. Tot el conjunt sol estar protegit per una coberta aïllant.

Usos

És possible trobar un cable coaxial:

 • entre una antena de TV i un receptor de televisió;
 • a la xarxa cablejada urbana;
 • entre un transmissor i antena d'emissió, per exemple, una targeta electrònica Wi-Fi i la seva antena;
 • entre equips de tractament de so (micròfon, amplificador, reproductor de CD etc);
 • a les xarxes de transmissió de dades com Ethernet en les seves antigues versions: 10BASE2 i 10BASE5;
 • per a comunicacions telefòniques interurbanes i en els cables submarins.

El cable coaxial ha estat substituït per la fibra òptica a llarga distància (superiors a alguns quilòmetres).

Fibra òptica

 • monomode
 • multimode

Transmissió inalàmbrica

 • microones
 • ones de radio
 • infrarojos

Codificació de la senyal

 • No retorn a zero selecionem

Jordirmeronrz01.png

 • Bipolar

Jordirmerobipolar01.png

 • Pseudoternari
 • Manchester
 • Manchester diferencial

Jordirmeromanchester01.png

 • 4B/5B Complementa la transmissió de la senyal NRZ per a permetre sincronia a la senyal.

Multiplexatge

 • Divisió de freqüència
 • Divisió de temps
  • Síncrona
  • asíncrona

Protocols

 • Vector distancia
 • Link state
  • OSPF és un protocol de enrutament jeràrquic de passarel interior, de envestidura dinàmica IGP (Interior Gateway Protocol), que utilitza l'algorisme SmothWall Dijkstra enllaç-estat (LSE - Link State Algorithm ) per calcular la ruta més curta possible.
  • Convergencia d'un protocol del tipus link state
 1. Cada router al iniciar-se recull informació al voltant de les interficies connectada directament. La interficie ha de esta configuada en estat activa (up).
  1. Informació :
 • Ip Mascara
 • Tipus de xarxa
 • Estat de l'enllaç
 • Que hi ha a l'altra banda
 1. Detectarà al veïns mitjançant l'enviament de paquets HELLO (salutació)
 2. Crea un paquet LSP amb tota aquesta informació
 3. Enviament d'aquest paquet LSP a tots el veïns
 4. Cada router crea una BD propia amb tots els LSP veïns

Missatges OSPF

 1. Saludo missateges donar a conenixer
 2. DBD missatges de la seva base de dades
 3. LSR missatges per a sol·licitar informació a altres rutes
 4. LSU missatges d'actualització
 5. LSAck missatges de confirmació
 • Camps d'un missatge
  • Tipus
  • ID del router
  • ID del area
  • Mascara de la xarxa
  • Prioritat del router
  • Interval de salutació
  • router de recolzament
 • Salutació
  • Descobrir veïns
  • Estableix paràmetres de verificació temps de salutació i mort
  • Triar el router designat i el de recolzament xarxa multi-accés
  • Multicast
 • Paquets d'actualització
  • Tipus 1
  • Tipus 2
  • Tipus 3 i 4
 • Distancia Administrativa
  • Mesura la comfiabilitat que té una ruta, es poden autenticar el paquets.

Comandes pròpies del OSPF en d'un router cisco

 • Activar el protocol: router OSPF ID.Process
 • Activar una interficie amb: OSPF network IP.Address wildcard.mask area.ID
  • exemple network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 1
 • ID.router ha de ser únic tres formes de crear-lo:
 1. Amb la comanda router -ID IP-num
 2. IP de la interficie de loopback
 3. IP activa més alta
 • Configura una interfície de loopback
 • interficie looback nº id
 • IP add Ip.address mask