IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Requeriments

Per poder instal·lar el cacti ens fa falta:

  • LAMP: és una aplicació web desenvolupada en PHP i que utilitza MySQL com a gestor de base de dades
  • RRDTool: L'eina de Tobi Eitiker per a realitzar gràfiques.
  • net-snmp: client snmp.

Preinstal·lació

Instal·larem el servidor lamp amb tasksel

Jordiromerocacti01.png

Afegirem la contrasenya de administrador del mysql

Jordiromerocacti02.png

Instal·lació

Instal·larem el cacti amb la comanda

$apt-get install cacti

Seleccionarem com a servidor web l'apache

Jordiromerocacti03.png

crearem una base de dades per al nostre cacti

Jordiromerocacti04.png

I li assignarem una contrasenya al usuari administrador d'aquesta base de dades.

Jordiromerocacti05.png

Per accedir al entorn web o farem amb

http://localhost/cacti

Primera Execució

La primera vegada que accedim dins l'entorn del cacti ens apareixerà aquest configurador.

Jordiromerocacti06.png

Li direm que volem fer una nova instal·lació.

Jordiromerocacti07.png

Comprovem que tot està instal·lat correctament.

Jordiromerocacti08.png

Una vegada dins ens força a modificar el password del nostre usuari

Jordiromerocacti09.png

Crear un nou host

Jordiromerocacti10.png

Per a crear un nou dispositiu a monitoritzar li direm create new host

Jordiromerocacti11.png

I omplirem les seves dades, i el crearem

Jordiromerocacti12.png

Crearem una nova gràfica d'aquest host amb l'opció create graph this host.

Jordiromerocacti13.png

Crearem els apartats que volem que es crei una gràfica.

Jordiromerocacti14.png

seleccionarem els colors que volem que es crei la gràfica

Jordiromerocacti15.png

Dins de data sources podem comprovar quines gràfiques s'estan executan en aquest moments.

Jordiromerocacti16.png

Management

Graph Management

Podem gestionar totes les gràfiques que tenim creades

Jordiromerocacti17.png

CDEFs: Permet aplicar funcions matemàtiques per representar gràficament les dades i així poder modificar la intensitat. També podem afegir noves funcions, esborrar les que tenim, editar-les.


Jordiromerocacti18.png

Colors: Modifiquem els colors que surten a les gràfiques, afegim, editem, etc.


Jordiromerocacti19.png

GPRINT Presets:Permet imprimir els valors de les fonts de dades en un gràfic. Es solen utilitzar per representar els valors de la llegenda en el gràfic. El formt de sortida d'aquests números es controlen mitjançant un format de printf com cadena.

Jordiromerocacti20.png

Graph Trees

Organitza, en una estructura jeràrquica, tots els gràfics.

Cada arbre pot contenir altres gràfics, i aquests arbres es poden combinar en un sol arbre.

Jordiromerocacti21.png

Templates

Graph Templates

En aquest apartat podem trobar totes les plantilles que hi ha creades al sistema.

Jordiromerocacti22.png

Host Templates

També hi han plantilles per als diferents dispositius de xarxa, ja que a l'hora de crear un dispositiu ens demana associar-lo a algun tipus de host.

Jordiromerocacti23.png

Data Templates

En aquesta pàgina podem veure i modificar de manera molt senzilla les diferents característiques que volem monitoritzar, es a dir, la CPU, la memòria RAM, la targeta de xarxa, etc.

Jordiromerocacti24.png

Utilities

System Utilities

Podem trobar informació referent al nostre cacti com per exemple informació tècnica

Jordiromerocacti25.png

Jordiromerocacti26.png

També podem accedir a informació dels fitxers de log

Jordiromerocacti27.png

User Management

Conté informació sobre usuaris que tenim dins del sistema cacti.

Jordiromerocacti28.png

Monitoritzar

afegirem un nou dispositiu

Jordiromerocacti29.png

Crearem una nova gràfica

Jordiromerocacti30.png

L'afegirem a l'arrel del root

Jordiromerocacti31.png

Jordiromerocacti32.png

Crearem la gràfica

Jordiromerocacti34.png

Comprovem les gràfiques realitzades.

Jordiromerocacti33.png

Jordiromerocacti35.png

Usuaris

L'usuari "admin", és el principal usuari,per defecte té accés a veure i canviar tot dins del Cacti. Aquest usuari és el primer qua accedeix al Cacti. El segon usuari és l'usuari "guest", s'utilitza per als usuaris no autenticats. Per defecte, aquest usuari només té drets per visualitzar les gràfiques.

Jordiromerocacti36.png

Per editar un usuari existent, seleccioneu la Gestió d'usuaris. Un cop dins a la pantalla de gestió d'usuaris, feu clic a nom de l'usuari que voleu editar.

Jordiromerocacti37.png

Permisos

Permisos Realm

Els Permisos Realm quines zones del cacti, un usuari pot accedir

Permisos Gràfic

El permisos de gràfic assignem quins gràfics pot veure cada usuari.Hi ha tres formes diferents d'aplicar permisos gràfic, per gràfica, per host o per plantilla gràfica. Això funciona en permetre o denegar a l'usuari que visualitzi tots els gràfics associats a un grup particular. Així es pot negar la visualització a un usuari a un sol gràfic, tots els gràfics associats a un host determinat o tots els gràfics associats a una plantilla de gràfic particular.

Configuracions de gràfics

Cacti emmagatzema certs ajusts de visualització de gràfics per a cada usuari, el que permet a cada usuari veure les gràfiques d'una manera òptima. Aquestes preferències controlen coses com la mida del gràfic de vista prèvia o en la manera de visualització de gràfiques per defecte per al seu ús. A més de gestionar aquestes configuracions, cada usuari pot canviar la seva pròpia configuració

Vegeu També

Cacti