IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Avantatges

 • Independència de
 • Instal·lació flexible
 • Creixement de la xarxa
 • Fàcil administració de la xarxa

Tipus de xarxes

 • Ethernet (UTP)
 • Token ring
 • FDDI
 • 100 VG Any Lan

Tenir en compte

 • Segmentar el tràfic
  • Assignació IP
  • Switch
 • Longitud del segment de cable
 • Presencia d'interferències

Disseny

 • Cablejat Horitzontal serà la part de la xarxa des de l'habitació de comunicació fins al llocs de treball. Es aconsellable pasar el cable a través del sostre. Si no és així es recomanable utilitzar un tub de almenys 1/4 de polsada.
 • Parts del cablejat horitzontal:
  • Roseta de connexió
  • Cable des de el punt de treball fins a l'habitació de telecomunicacions
  • Panell (Patch Panel)
 • Topologia en estrella
 • La norma regula que no s'ha de superar els 90 metres entre la estació de treball i l'habitació de telecomunicacions.
 • És aconsellable utilitzar cable:
  • UTP de 100 ohms i 4 parells
  • STP de 150 ohms i 4 parells
  • Fibra òptica multi-mode de 125 ohms
 • Cablejat Vertical comunica els diferents habitacions de telecomunicacions en un. Dividirem les línies de telèfons i la xarxa de dades.
 • Parts del cablejat vertical:
  • Backbone
  • Dispositius de connexió
  • Armaris (racks)
 • És aconsellable que:
  • Backbone:
   • UTP (5e o superior)
   • Fibra òptica (mínim 2 fibres)
  • Dispositius de connexió:
   • Dins d'un armari de telecomunicacions
   • 19 polsades d'ample
   • 50 centímetres de fons
   • 1,5 metres d'altura
  • Armaris:
   • Entrada cable dels diferents llocs de treball
   • Patch panel per a telefonia i un altre per a comunicacions
   • Diferents entrades per a cable UTP i fibra optica
   • Espai per als dispositius de connexió
   • Entrada alimentació elèctrica
   • Il·luminació interior
   • Ventilació
   • Toma de terra per a descarrega de la electricitat estatica
 • Totes aquestes recomanacions es regulen per la norma:
  • T568A ús general --> T568B
  • T569A edificis comercials
  • T570 edificis no comercials
  • T606 administració d'edificis comercials
  • T607 protecció elèctrica i alimentació dispositius
 • TP punt de transició
 • FD floor distributor (distribució de planta)
 • CD distribuïdor de campus

Categories i classes

Categories

 • La categoria representa el grau qualitat de transmissió de dades que passen per un cable balancejat i connectors
 • Norma EN50173 cables de 100 ohms o 120 ohms de impedància
  • Categoria 3 cables amb un ample de banda de 16 MHz
  • Categoria 5 cables amb un ample de banda de 100 MHz
 • Norma EN50173 Draft
  • Categoria 5e igual que la categoria 5 però garantint el 100 MHz
  • Categoria 6 cable de 150 ohms d'impedància i que donen un ample de banda de 250 MHz
  • Categoria 7 cable de 150 ohms d'impedància i que donen un ample de banda de 500 MHz

Classes

 • Classe fa referència al enllaç o al canal de comunicació:
  • Enllaç permanent fa referent al cable i els connectors
  • Enllaç un enllaç permanent + latiguillos
  • Canal un enllaç + els dispositius actius que utilitzem per a connectar la xarxa
 • Classe A ample de banda de 16 KHz, solen ser comunicacions telefòniques.
 • Classe B ample de banda de 1MHz, per a enllaços
 • Classe C ample de banda de 16 MHz
 • Classe D

Tipus de cables

 • Coaxial és un cable utilitzat per transportar senyals elèctrics d'alta freqüència que té dos conductors concèntrics, un central, anomenat viu, encarregat de portar la informació, i un exterior, d'aspecte tubular, anomenat malla o blindatge, que serveix com a referència de terra i retorn dels corrents. Entre tots dos hi ha una capa aïllant anomenada dielèctric, de les característiques del qual dependrà principalment la qualitat del cable. Tot el conjunt sol estar protegit per una coberta aïllant. tenen una impedancia de 50HZ.
 • Connectors
  • BNC
 • Cable trenat UTP

4 cables parells trenat

  • Categoria 3 xarxes 10BaseT
  • Categoria 5 xarxes 100BaseT
 • Cable trenat STP

Connector RJ49

 • Cable trenat SFTP
 • Connectors
  • RJ45 mascle 110
  • RJ45 femella
 • Fibra Òptica
  • Monomode el raig de llum es transmet en linia recta
  • Multimode el raig de llum es transmet per reflexió podem enviant diferent senyals per la mateixa fibra
 • Característiques
  • La fibra òptica és una guia d'ones dielèctrica que opera a freqüències òptiques.
  • Nucli i revestiment de la fibra òptica.
   • Cada filament consta d'un nucli central de plàstic o vidre (òxid de silici i germani) amb un alt índex de refracció , envoltat d'una capa d'un material similar amb un índex de refracció lleugerament menor. Quan la llum arriba a una superfície que limita amb un índex de refracció menor, es reflecteix en gran part, com més gran sigui la diferència d'índexs i major l'angle d'incidència, es parla llavors de reflexió interna total.
   • A l'interior d'una fibra òptica, la llum es va reflectint contra les parets en angles molt oberts, de manera que pràcticament avança pel seu centre. D'aquesta manera, es poden guiar els senyals lluminosos sense pèrdues per llargues distàncies.
   • Al llarg de tota la creació i desenvolupament de la fibra òptica, algunes de les seves característiques han anat canviant per millorar-la. Les característiques més destacables de la fibra òptica en l'actualitat són:
    • Cobertura més resistent: La coberta conté un 25% més material que les cobertes convencionals.
    • Ús dual (interior i exterior): La resistència a l'aigua i emissions ultraviolada, la coberta resistent i el funcionament ambiental estès de la fibra òptica contribueixen a una major fiabilitat durant el temps de vida de la fibra.
    • Major protecció en llocs humits: Es combat la intrusió de la humitat a l'interior de la fibra amb múltiples capes de protecció al voltant d'aquesta, el que proporciona a la fibra, una major vida útil i fiabilitat en llocs humits.
    • Empaquetat d'alta densitat: Amb el màxim nombre de fibres en el menor diàmetre possible s'aconsegueix una més ràpida i més fàcil instal · lació, on el cable ha d'enfrontar doblecs aguts i espais estrets. S'ha arribat a aconseguir un cable amb 72 fibres de construcció súper densa el diàmetre és un 50% menor al dels cables convencionals.
 • Connectors
  • FC, que s'usa en la transmissió de dades i en les telecomunicacions.
  • FDDI, s'usa per a xarxes de fibra òptica.
  • LC i MT-Array que s'utilitzen en transmissions d'alta densitat de dades.
  • SC i SC-Dúplex s'utilitzen per a la transmissió de dades.
  • ST o BFOC s'usa en xarxes d'edificis i en sistemes de seguretat.

Canaletes

 • Per sota del piso
 • Per sobre del sostre fals
 • Perimetral
 • Safata

Dimensions i fabricants

Caixa de connexió d'usuari(rosseta)

 • Soterrada
 • Segons el seu muntatge
  • Interna a la canaleta
  • Externa a la canaleta
  • Interna al la paret
  • Superficie
 • Rosseta doble
  • Balancejat cat 5 o 5e
  • Balancejat cat 6 o fibra

Mecanismes

 • Endoll
 • RJ45
  • Mascle (RJ45)
  • Femella 110RJ45
 • RJ11
  • Mascle
  • Femella

Problemes transmissió de la senyal

 • Atenuació de la senyal
 • Soroll electromagnètic
 • Impedància

Spanning Tree Protocol

Tecniques utilitzades en Switch

 • Cut-throug 100 VG LAN va ser la primera en utilitzar aquest protocol. El missatge es processat i enviat a la direcció corresponent
 • Store and forward