IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Fitxa personal

Jaguar1.gif

Instal·lació de UBUNTU

CRÈDIT 1. Instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals

TREBALLS

CRÈDIT 2. Inst. i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics

CRÈDIT 8. Implantació i manteniment en aplicacions informàtiques i corporatives

Informacions variades de Linux

CURSOS PERSONALS