IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Perfil de l'alumne

Hola a tots/es! Em dic Alícia, sóc de la Raval de Cristo (Roquetes) i tinc 19 anys. Actualment estic cursant 2n ASIX a l'Ies de l'Ebre, i l'any passat, paral·lelament al cicle vaig començar la carrera d'Enginyieria Informàtica per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Per tant, el meu propòsit d'enguany és acabar de cursar el cicle per així, poder continuar ampliant els coneixements amb el grau.

Perfilalicia.jpg
Nom: Alícia Audí Bielsa
Data de naixement: 19-11-1997
Curs: 2n ASIX
Correu: [email protected]

MP07. Planificació i administració de xarxes

UF1. Introducció a les xarxes

UF2. Administració de dispositius de xarxa

UF3. Administració avançada de xarxes

Horari curs 2016/2017

Logoinsebre3.png Hores: Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30-16:30 M8 - Serveis de xarxa i Internet M6 - Administració de Sistemes Operatius M8 - Serveis de xarxa i Internet M5 - Fonaments de maquinari
16:30-17:30 M8 - Serveis de xarxa i Internet M6 - Administració de Sistemes Operatius M9 - Implantació d'aplicacions web M8 - Serveis de xarxa i Internet M5 - Fonaments de maquinari
17:30-18:30 M10 - Administració de bases de dades M2 - Gestió de bases de dades M9 - Implantació d'aplicacions web M7 - Planificació i administració de xarxes M5 - Fonaments de maquinari
18:30-19:00
19:00-20:00 M7 - Planificació i administració de xarxes M6 - Administració de Sistemes Operatius M6 - Administració de Sistemes Operatius M7 - Planificació i administració de xarxes M1 - Implantació de Sistemes Operatius
20:00-21:00 M7 - Planificació i administració de xarxes M11 - Seguretat i alta disponibilitat M6 - Administració de Sistemes Operatius M11 - Seguretat i alta disponibilitat
21:00-22:00 M7 - Planificació i administració de xarxes M11 - Seguretat i alta disponibilitat M11 - Seguretat i alta disponibilitat