IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Perfil de l'alumne
AlexMartinez.png
Nom i Cognom: Alexandre Martínez Capilla
Nom d'usuari Wiki: Alexandre
Departament: Informàtica
Torn: Tarda
Moodle: 2n CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
Informació del curs (WIKI): 2DAM 2014-15
Github: https://github.com/AlexMartCap
Correu (principal): [email protected]
Correu (Institut): [email protected]
Tasques: tasques finalitzades

Unitats Formatives

2n DAM 2014-15

M8 Mòbils

M9 Processos

M13 Projecte de DAM

2n DAM 2015-16

M13 Projecte de DAM

2n DAM (Curs complet de M8 i M9)

1r i 2n Trimestre (Enllaços)

3r Trimestre (Enllaços)

Altres (En comú)

Eines i Coneixements (M8/M9)

Projectes

Ebre-escool-app

Tasques

Horari 2n DAM 2014/2015(Tarda)

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 / 16:30 M7 Desenvolupament d'interficies M5 Entorns de desenvolupament M6 Accés a dades M8 Programació multimèdia / M9 Programació serveis
16:30 / 17:30 M7 Desenvolupament d'interficies M6 Accés a dades M7 Desenvolupament d'interficies M6 Accés a dades M10 Sistemes de gestió empresarial
17:30 / 18:30 M8 Programació multimèdia / M9 Programació serveis M6 Accés a dades M7 Desenvolupament d'interficies M8 Programació multimèdia / M9 Programació serveis M10 Sistemes de gestió empresarial
18:30 / 19:00
ESBARJO
19:00 / 20:00 M8 Programació multimèdia / M9 Programació serveis M6 Accés a dades M8 Programació multimèdia / M9 Programació serveis M6 Accés a dades M10 Sistemes de gestió empresarial
20:00 / 21:00 M6 Accés a dades M6 Accés a dades M8 Programació multimèdia / M9 Programació serveis M6 Accés a dades
21:00 / 22:00 M6 Accés a dades M8 Programació multimèdia / M9 Programació serveis M5 Entorns de desenvolupament

Horari 2n DAM 2015/2016(Tarda)

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 / 16:30 M6 Accés a dades M6 Accés a dades
16:30 / 17:30 M6 Accés a dades M6 Accés a dades M6 Accés a dades
17:30 / 18:30 M6 Accés a dades
18:30 / 19:00
ESBARJO
19:00 / 20:00 M6 Accés a dades
20:00 / 21:00 M6 Accés a dades M6 Accés a dades
21:00 / 22:00 M6 Accés a dades