IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Hackergotchialbertcanelles.png
Nom: Albert Cañelles Panisello
Curs: ASIX 2014/2015
Grup: 2n
Autors: Albert Cañelles

2n ASIX

M14 Projecte de Síntesi

Temes pendents

--acacha (discussió) 16:23, 8 juny 2015 (CEST)

  • Pràctica WIFI no està correctament presentada
  • Túnels SSH tampoc està correctament presentada: no és correcte dir: "es faria de la següent manera" sinó que s'ha de fer.
  • Apunts Proxy incomplets i mal formatats (format wiki incorrecte). Relacionar apunts amb pràctiques.
  • Apartats enllaços externs i Vegeu també inexistents o si existeixen buits

M7 Planificació i administració de xarxes

Recuperació UF1

Teoria

Pràctiques

Altres

Vegeu també

M11 Seguretat i alta disponibilitat

Recuperació Seguretat

Teoria

Pràctiques

Altres

Vegeu també

2n DAM

MP13 Projecte de síntesi

Entorn Web

App Android

M8 Programació multimèdia i dispositius mòbils

Apunts

Sistemes de control de versions

GIT

Arquitectures

Desenvolupament Android

Processos Android

Serveis Android

Android Console

Enllaços Externs

Pràctiques

Altres

Vegeu també

Gestors de versions

  • Programari lliure
CVS
Subversion
GNU Arch
Mercurial ( ALSA, MoinMoin, Mutt, Xen)
git (Linux kernel, Wine, X.org projects, Beryl...)
  • Programari privatiu
Source Safe
ClearCase
Darcs, Plastic SCM

M9 Programació de serveis i processos

Apunts

Code Igniter

BootStrap

Grocery Crud

Active Record

MySQL

CodeIgniter en MySQL

Sessions HTTP

Criptografia

Serveis

JSON

PushBots

Enllaços Externs

Pràctiques

Altres

Vegeu també