IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Tasca RPM dpkg
Extensió *.rpm *.deb
Mostrar tots els paquets instal·lats al sistema dpkg -l rpm -qa
Mostrar tots els paquets instal·lats ordenats per odre d'instal·lació rpm -qa --last ---
Comprovar si un paquet està instal·lat dpkg -l | grep nom_paquet rpm -qa | grep nom_paquet
Instal·lar un paquet rpm -i {file.rpm} dpkg -i {file.deb}
Eliminar un paquet rpm -e {package} dpkg -r {package}
Actualitzar un paquet rpm -U {file.rpm} dpkg -i {file.deb}
Mostrar els continguts d'un paquet rpm -ql package dpkg -L package
Buscar quin paquet proveeix un fitxer instal·lat rpm -qf /bin/ls dpkg -S /bin/ls (per paquets no instal·lats apt-file)
Mostrar la informació d'un paquet rpm -qi package dpkg -I file.deb
Mostrar informació sobre un paquet Debian rpm -qpi {file.rpm} dpkg -I file.deb
Llista els fitxers d'un paquet rpm -qpl {file.rpm} dpkg -c {file.deb}
Verifica tots els paquets instal·lats rpm -Va debsums
Verifica un paquet instal·lat rpm -V {package_name} debsums

Vegeu també