IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Curs: Samba sobre LDAP. Administració d\'usuaris. Active Directory
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal

Fitxers del curs

Es poden trobar als cursos Moodle i també s'hi pot accedir amb SVN:

https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP

L'usuari d'accés és anonymous. La paraula de pas pot ser qualsevol. Fixeu-vos que ja hem proporcionat l'usuari a la URL!

Us podeu descarregar tots els fitxers del curs amb les comandes:

$ sudo apt-get install subversion
$ svn co https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP

El servei de repositori de versions SVN es proveït per la web de projectes, de la farga.cat. La farga és una web amb informació sobre programari lliure i estàndards oberts a Catalunya. La web de projectes utilitza el programari G-forge.

Curs Moodle

L'última versió del curs en format Moodle la trobareu a:

http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=20858 

També podeu trobar altres versions als següents Moodles:

Recursos en aquesta wiki

Consulteu la categoria:

Categoria:Samba sobre LDAP

Script d'instal·lació

A mesura que avancem en el curs, anem fent passos que ens serviran per a futures sessions del curs. L'objectiu d'aquest script és que pugueu recuperar el sistema base en el cas que falteu a alguna sessió o se us espatlli l'ordinador

Sessió 3:

  • Instal·lació de slapd
  • Afegir els usuaris de proves a ldap
  • Instal·lació de Apache Directory Studio (inclou Java)
$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/SambaSobreLDAP/sessio3.sh
$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/SambaSobreLDAP/ADSinstall.sh
$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/SambaSobreLDAP/SLAPDinstall.sh
$ sudo chmod +x sessio3.sh
$ ./sessio3.sh

Consulteu també