IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Openfiler és una distribució Linux que proporciona un NAS ( Network Attached Storage) basat en fitxers i un SAN ( Storage area network) basat en blocs.

Ha estat creat per Xinit Systems i es basa en la distribució Linux rPath. És programari lliure amb llicència GNU General Public License version 2.

Requeriments

Característiques

Recursos:

Glossari de termes

Hardware

Suport

NOTA: Please note that the entitlements and restrictions listed below are purely for the provision of commercial support services. Openfiler is Open Source software and all standard functionality is available to use whether or not a subscription is purchased. Advanced features such as high availability (HA) and block replication, including WAN replication capability for remote disaster recovery (DR), support require an enterprise cluster or SME cluster subscription.

Recursos:

Instal·lació

TODO: Documentar amb captures de pantalla la instal·lació.
http://www.bujarra.com/ProcedimientoOpenfiler.html

Recursos:

Instal·lació 2.3

Recursos:

Instal·lació 2.99

Actualitzacions (update)

[[email protected]_filer ~]# conary updateall

Accés web

https://IP:446/

Exemple:

https://192.168.50.70:446

Exemples

Configuració discos físics

Configuració des de zero suposant que el disc està sense formatar.

Volumes > Disk devices 

NOTA: Abans "Volumes > Physical Storage Mgmt"

LVM

Cal tenir en compte les següents traduccions:

Terminologia openFiler Terminologia LVM Observacions
Volume Group Volume Group S'anomenen igual i es coneixen amb les inicials VG
VOLUME Logical Volum és el que es coneix com a volum lògic

La gestió es fa a:

"Volumes" > "Volume Group Mgmt."

Per afegir un VG cal anar

Volumes > Manage Volumes

Per afegir un LV:

Volumes > Add Volumes

Per afegir

Vegeu també LVM.

Per línia de comandes

Consultar els LV

$ sudo /usr/sbin/lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/vg_sdd/lv_sdd
 VG Name        vg_sdd
 LV UUID        NsC7p7-bErn-5VkU-90UR-dG12-GZkd-4Fdos4
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        931.50 GB
 Current LE       29808
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:0

Consultar els VG:

$ sudo /usr/sbin/vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        vg_sdd
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        1
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        931.50 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       29808
 Alloc PE / Size    29808 / 931.50 GB
 Free PE / Size    0 / 0  
 VG UUID        THiuJS-V688-Mpyj-HOmc-FcYr-GPye-DY7SNA
 
 --- Volume group ---
 VG Name        vg_sdc
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        931.50 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       29808
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    29808 / 931.50 GB
 VG UUID        Rg7G63-3K3q-Tgwd-hJSN-RMeQ-Wzo5-2onWNs
 
 --- Volume group ---
 VG Name        vg_sdb
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        931.50 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       29808
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    29808 / 931.50 GB
 VG UUID        Y183xd-8gEy-0weC-22si-9vi3-QgMa-V8nd25
 
 --- Volume group ---
 VG Name        vg_sda
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        465.75 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       14904
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    14904 / 465.75 GB
 VG UUID        YBTVFc-UH1B-sbL8-eHen-salk-8vBW-cD6nJI

RAID

Es pot configurar un RAID per software.

"Volumes" > "Software RAID Mgmt."

ISCSI

Primer cal crear els VG i després uns LV. Al fer el VL cal posar el sistema de fitxers com ISCSI. Després a ISCSI target cal anar a

LUN Mapping

I afegir els dispositius (amb les opcions per defecte)

Recursos:

Fibre Channel

Openfiler suporta FC (no és OpenSource, és propietari i de pagament).

El procediment per a utilitzar-ho es troba explicat a:

De totes maneres al pagar es té suport. També cal indicar que es necessita hardware específic com:

Qlogic QLA-2342 fiber card Brocade Silkworm 3200 fiber switch

Vegeu també Fibre Channel

Recursos:

Configuració

Dades per defecte

El port és el 446.

La ip és la que haguiu indicat durant la instal·lació o la que doni el servidor DHCP en cas que hàgiu escollit DHCP.

I les dades d'accés:

 • Usuari: openfiler
 • Paraula de pas: password

IMPORTANT: Per la línia de comandes l'usuari és root

Documentació

http://www.bujarra.com/ProcedimientoOpenfiler.html

Monitorització

SNMP

Exemple de fitxer:

$ sudo cat /etc/snmp/snmpd.conf
# snmpd.conf for Openfiler
rocommunity public
com2sec local localhost 10.140.128.28
com2sec network_1 10.140.128.0/27 10.140.128.28
group MyROGroup_1 v1 local
group MyROGroup_1 v1 network_1
view all-mibs included .1 80
access MyROGroup_1 "" v1 noauth exact all-mibs none none
access MyROGroup_2 "" v2c noauth exact all-mibs none none
# eof

smarmontols

http://www.zartl.info/?p=139

Vegeu smartmontools

Rendiment

Discos:

Vegeu hdparm

Troubleshooting. Resol·lució de problemes

NFS, tornar a crear els fitxer /etc/exports

Per que es modifiqui el fitxer /etc/exports cal al share configurar l'usuari nfs (oco que no es veu cal utilitzar el desplegable). L'usuari NFS té que activar les columnes PG i RW

Actualització del sistema penja les unitats iscsi i cal tornar a iniciar el sistema

Al actualitzar el sistema utilitzant la interfície web (actualització de tot el sistema) les unitats iscsi han deixat de estar disponibles i donava errors (les utilitzo amb un proxmox). HA calgut reiniciar i a tornat a funcionar.

NOTA: De fet l'actualització del sistema incorporava un nou kernel (apareix al grub) i suposo que per aplicar el nou kernel. El kernel no (--acacha (discussió) 21:17, 13 set 2012 (CEST)):

Linux backup.iesebre.com 2.6.29.6-0.24.smp.gcc3.4.x86_64 #1 SMP Tue Mar 9 05:06:08 GMT 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

I es venia de un:

2.6.26.8-1.0.11.smp.gcc3.4.x86_64

Can't open device /dev/test_vg/test_lv, error -16

NOTA: La versió del kernel és: 2.6.26.8-1.0.11.smp.gcc3.4.x86_64 que és la que portava el CD a data de la instal·lació (--acacha (discussió) 21:17, 13 set 2012 (CEST))

Es veu que l'Openfiler peta al fer el primer reboot quan es té una disc dur compartit i dins un LVM. Els passos ha seguir són els indicats:

Entreu via SSH al Openfiler:

$ sudo su
# vim /etc/rc.sysinit

A la línia 333-337:

#    if [ -x /sbin/lvm.static ]; then
#        if /sbin/lvm.static vgscan --mknodes --ignorelockingfailure > /dev/null 2>&1 ; then
#            action $"Setting up Logical Volume Management:" /sbin/lvm.static vgchange -a y --ignorelockingfailure
#        fi
#    fi

Ara modifiquem

# joe /etc/lvm/lvm.conf

A la línia 53 canvieu o millor comenteu el que hi ha per:

filter = [ "r|/dev/dm-*|", "r|/dev/VG_XenStorage*|", "r|/dev/sr/iscsi|", "a/.*/" ]

Apaguem ATA over Ethernet:

# /sbin/service aoe force-stop
# /sbin/service aoe status
# /sbin/chkconfig aoe off

Al entrar al sistema no es mostra informació de gestió

Tots els usuaris del sistema poden entrar a la interfície web però per defecte no poden gestionar l'entorn (només poden gestionar les quotes i si en tenen).

Per defecte l'usuari d'administració és:

openfiler
password

Vegeu també

Enllaços externs