IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

http://www.iesebre.com/manteniment/index.php/VGA_multiplier

Són els mutiplicadors que permeten connectar a un mateix PC múltiples monitors i/o projectors.

Aquest tipus de commutadors poden causar problemes en la detecció automàtica de la resolució de pantalla. Consulteu:

Solucions

Pendents de provar...

Forçar la resolució a Windows

A sourceforge per a Windows buscar resolution (hi ha uns quants Resolutions changers)


Canviar el fitxer inf del monitor

Well ... seing that there appears to be no real answer to this I had to resort to some real "brute force": Namely manually adjusting the .inf file of my CRT monitor to 
reflect a preferred resolution using an EDID overide and install that one ....
[OVERRIDDEN-EDID.AddReg]
HKR,"MODES\1152,864",Mode1,,"30.0-92.0,48.0-160.0,+,+"

That finally got the result I was looking for - not pretty and definitely NOT intended, but works ..... I just hope that someone from Microsoft listens and looks into the cause of why the heck Windows 7 does not remember the desired and set resolution !

Els monitors portaven uns CD/DVD

Provar-los?

A un adaptador DVI eliminar pins

http://www.vistax64.com/overclocking-cooling/181903-force-resolution-monitor-overclock.html


Configurar Xorg

http://acacha.org/mediawiki/index.php/LPI_106.1

Vegeu també