IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Curs:
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvançada
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors:

Fitxers del curs

Es poden trobar als cursos Moodle i també s'hi pot accedir amb SVN:

https://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvançada

L'usuari d'accés és anonymous. La paraula de pas pot ser qualsevol. Fixeu-vos que ja hem proporcionat l'usuari a la URL!

Us podeu descarregar tots els fitxers del curs amb les comandes:

$ sudo apt-get install subversion
$ svn co https://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvançada

El servei de repositori de versions SVN es proveït per la web de projectes, de la farga.cat. La farga és una web amb informació sobre programari lliure i estàndards oberts a Catalunya. La web de projectes utilitza el programari G-forge.

Curs Moodle

L'última versió del curs en format Moodle la trobareu a:

http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=20819 

També podeu trobar altres versions als següents Moodles:

Recursos en aquesta wiki

Instal·lació de paquets i configuració de l'entorn gràfic:

Virtual Box

Conceptes bàsics sobre xarxa

Encaminament IP. Subxarxes i configuració encaminadors (routers). Configuració de gateways i firewalls

Gestió remota de màquines

Servidors web. Apache i sistemes LAMP

Servidors DNS i DHCP

Vegeu també:

IPCOP

Proxy

Autenticacio i Autoritzacions

Correu electrònic:

Eines de monitorització

Correu electrònic:

Consulteu també