IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install ldapscripts

Configuració

Un cop instal·lat s'ha de configurar editant el fitxer /etc/ldapscripts/ldapscripts.conf:

$ sudo joe /etc/ldapscripts/ldapscripts.conf

I posem els valors que pertoquin a:

## Server name
SERVER=192.168.1.3

## Bind DN
BINDDN='cn=admin,dc=dyndns,dc=org'

## Bind Password
#BINDPWD='secret'

## Default suffix
SUFFIX='dc=dyndns,dc=org' 

## Group/User(aka People)/Machines (aka Hosts) Organizational Unit
GSUFFIX='ou=groups'
USUFFIX='ou=people'
MSUFFIX='ou=hosts'

La paraula de pas és pot posar en aquest fitxer o per més seguretat guardar-la a un fitxer apart anomenat /etc/ldap.secret.

Editeu el fitxer:

$ sudo joe /etc/ldap.secret

Podeu la paraula de pas de l'usuari BINDDN i modifiqueu els permisos:

$ sudo chmod 600 /etc/ldap.secret

Abans d'executar cap comanda us heu d'assegurar que teniu els objectes:

GSUFFIX='ou=groups'
USUFFIX='ou=people'
MSUFFIX='ou=hosts

Creats a la base (suffix) del vostre servidor Ldap.

Scripts

Ara disposeu de comandes per gestionar els servidors a Ldap. Exemples:

$ sudo ldapaddgroup pepe 

$ sudo ldapadduser pepe pepe

Podeu consultar el fitxer de log en cas d'error:

$ tail -f /var/log/ldapscripts.log 
Error adding group pepe to LDAP
>> 02/26/08 - 08:11 : Command : /usr/bin/ldapaddgroup pepe
Successfully added group pepe to LDAP
>> 02/26/08 - 08:11 : Command : /usr/bin/ldapaddgroup pepe pepe
ldap_add: Invalid syntax (21)
        additional info: gidNumber: value #0 invalid per syntax
Error adding group pepe to LDAP
>> 02/26/08 - 08:11 : Command : /usr/bin/ldapadduser pepe pepe
Successfully added user pepe to LDAP
Successfully set password for user pepe

Recursos