IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Layouts web

CSS Layouts

Vegeu CSS Flexbox i Bootstrap: Grid Systems

Nou: CSS Grids

Sistemes de plantilles

Vegeu Blade Plantilles i Sistemes de plantilles (Templates and Template Systems)

Responsive layouts

Vegeu Layouts responsive

Layouts amb XML

Android

Vegeu Android_UI_Development#UI_Layouts

Vegeu també