IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Definició de procés

Elements d'un procés

L'identificador de procés (PID) i l'identificador de procés pare

Tipus de processos

Fils d'execució vs processos

Jerarquia de processos Unix. L’arbre de processos

El nucli del sistema operatiu. scheduler

El procés init

Vegeu l'ordre pstree

Exemple per visualitzar la jerarquia de processos Linux

Estat dels processos

Vegeu l'ordre ps

Manipulació de processos

Com crear processos

Executar processos en primer terme

Executar processos en segon terme

Substituir un programa en execució per un altre. Comanda exec

Control de tasques en un interpret d'ordres

Acabar un procés.

Consulteu també l'ordre kill.

Informació sobre processos: ps i pstree

ps

pstree

Senyals

Enviant senyals a processos : kill, killall i top

  * 9.2 kill, killall
     o 9.2.1 xkill
  * 9.3 top
  * 9.4 Alternatives a top
     o 9.4.1 htop
     o 9.4.2 atop

Prioritat dels processos

Exemples

Executar un programa abans de l'execució de cada comanda (execució de l'interpret d'ordres)

Ordres

ps

top

kill

killall

pidof

htop

atop

jobs

bg

fg

nohup

free

uptime

watch

Variables de shell i d'entorn

$$

$?

$PPID