IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Entorns d'escriptori

 • Instal·lació d'entorns d'escriptori
  • KDE a Ubuntu: Hi ha un metapaquet anomenat kde que instal·la tot el necessari utilitzar KDE.
  • XFCE a Ubuntu: Hi ha un metapaquet anomenat xfce4 que instal·la tot el necessari utilitzar XFCE.
  • ICEWM: a Ubuntu: Hi ha un metapaquet anomenat icewm que instal·la tot el necessari utilitzar ICEWM.

X Windows Systems

 • X Windows System (X o X11)
  • Sistema estàndard de finestres en el món Unix
  • Les primeres versions daten de mitjans dels 80
  • El sistema W Window System (1983) (sistema operatiu Unix System V) és considera el precursor de les X.
  • X va ser desenvolupat al MIT el 1984.
  • Des de els seus inicis es va crear pensant en una arquitectura client-servidor pensada per treballar en xarxa de forma remota amb entorns gràfics.

X11. X Window System

 • Window System
  • X, X11 o X Window System és un protocol de xarxa i de pantalla que proveeix d'un sistema de finestres (entorn gràfic) a dispositius de mapes de bits.
  • Proveeix un sèrie d'eines estàndard per crear aplicacions amb interfície gràfica d'usuari (GUI) en sistemes Unix-like.
  • També és suportat per la majoria de sistemes operatius de forma directa (MacOS, OpenVMS) o mitjançant aplicacions extres (Windows).
  • Va aparèixer el 1984 al MIT.
  • Actualment (des de 2004, abans XFree86) la implementació de referència és la de la Xorg.Foundation.

Xorg i Xfree86

 • X.Org Foundation
  • S'encarrega de mantenir la implementació de referència (des de 2004) del sistema de finestres X
  • La versió actual és la X11R7.2 (15 de Febrer de 2007).
  • Open Source
  • freedesktop.org
 • Xfree86
  • La nova llicència de XFree (febrer 2004) va provocar la creació de Xorg. possibles incompatibilitats amb GPL.
  • Allotjat per la ISC (Internet Systems Consortium)

X11. Arquitectura client-servidor

Arquitectura client/servidor

 • Servidor: terminal de l'usuari (on s'executa l'entorn gràfic).
 • Clients: aplicacions (remotes).
 • El sistema client-servidor està vist des de la perspectiva de les aplicacions (en comptes de l'usuari). Les aplicacions són clients del servidor X.

Configuració

 • Variable d'entorn DISPLAY.
 • La majoria d'aplicacions X tenen un paràmetre anomenat -display.
 • El servidor X s'encarrega
   • de la interfície amb l'usuari a través de perifèrics d'entrada i sortida:
   • Entrada: Ratolí i Teclat
   • Sortida: Pantalla (Targeta gràfica)
 • Configuració
  • Fitxer /etc/X11/xorg.conf

Sergicardonax11.png