IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

http://isoc.cat -->  http://isoc-cat.blogspot.com/ 

De la mateixa manera que l’argentí i la resta de Capítols locals, el Capítol català és una associació sense afany de lucre i està inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 22279/1. Va ser fundada l’any 1996 va esdevenir així un dels primers Capítols d’ISOC, però a diferència d’aquests, ISOC-CAT s’organitza al voltant de la llengua i no d’un territori. IPv6 per a tothom. Guia d’ús i aplicació per a diversos entorns. Des de la seva creació, ISOC-CAT <www.isoc.cat> ha esdevingut el lloc privilegiat de trobada entre els pioners del desenvolupament d’Internet a casa nostra i ha dut a ter- me diferents activitats. Va ser un Capítol pioner en la celebració del dia internacional d’Internet i va organitzar INET’96, congrés que l’any 1996 va aplegar les presentacions de les diferents iniciatives que en aquell moment lideraven la Internet del país. L’any 2000 va endegar la campanya “Carrer de la Internet” conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya, amb la qual Vint Cerf, un dels pares de la Xarxa, va inaugurar a Tarragona el primer carrer del món dedicat a la Internet. Potser l’acció que més impacte ha tingut ha estat coordinar la candidatura per assolir el domini d’Internet .cat a través de l’associació puntCAT, transformada posteriorment en Fundació puntCAT. Avui col·labora en la distribució de la traducció de la versió catalana del llibre “IPv6 per a tothom” feta per puntCAT, fet que no és aliè a ISOC-CAT per haver promogut, l’any 2005, l’organització de la IPv6 Summit a Barcelona. La Fundació puntCAT <www.fundació.cat>, creada l’any 2004, administra i gestiona amb èxit el dominis d’Internet .cat <www.domini.cat>, un domini que acull a tothom, visqui on visqui i faci el que faci, i que projecta internacionalment a la llengua i la cultura catalanes a través de l’ús del domini, i el reconegut lideratge mundial en seguretat, i soli- desa tecnològica. En línia amb aquests objectius, puntCAT ha estat el primer gTLD (dominis genèric de primer nivell) a tenir disponible el protocol de seguretat DNSSEC i a divulgar la neces- sitat d’adaptar ràpidament el protocol IPv6, pel que puntCAT està preparat des que va començar a funcionar l’any 2006. Amb aquesta traducció al català del llibre “IPv6 per a tothom”, disponible en diferents formats eBook a la web <www.ipv6peratothom.cat> i en versió impresa de distribució li- mitada, volem ajudar a fer més fàcil aquest canvi i accelerar l’adopció d’IPv6 a casa nostra.