IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

HTML5 introdueix suport per a multimèdia gràcies als elements:

<audio> <video> i <source>

de forma que es pot inserir contingut multimedia a documents HTML. Vegeu alguns exemples a:

https://github.com/acacha/TinkeringMultimediaSupportHTML5
https://acacha.github.io/TinkeringMultimediaSupportHTML5/index.html
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Usando_audio_y_video_con_HTML5

Exemple complet de reproductor

<!-- first try HTML5 playback: if serving as XML, expand `controls` to `controls="controls"` and autoplay likewise -->
<!-- warning: playback does not work on iOS3 if you include the poster attribute! fixed in iOS4.0 -->
<video width="640" height="360" controls>
	<!-- MP4 must be first for iPad! -->
	<source src="__VIDEO__.MP4" type="video/mp4" /><!-- Safari / iOS video    -->
	<source src="__VIDEO__.OGV" type="video/ogg" /><!-- Firefox / Opera / Chrome10 -->
	<!-- fallback to Flash: -->
	<object width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" data="__FLASH__.SWF">
		<!-- Firefox uses the `data` attribute above, IE/Safari uses the param below -->
		<param name="movie" value="__FLASH__.SWF" />
		<param name="flashvars" value="controlbar=over&image=__POSTER__.JPG&file=__VIDEO__.MP4" />
		<!-- fallback image. note the title field below, put the title of the video there -->
		<img src="__VIDEO__.JPG" width="640" height="360" alt="__TITLE__"
		     title="No video playback capabilities, please download the video below" />
	</object>
</video>
<!-- you *must* offer a download link as they may be able to play the file locally. customise this bit all you want -->
<p>	<strong>Download Video:</strong>
	Closed Format:	<a href="__VIDEO__.MP4">"MP4"</a>
	Open Format:	<a href="__VIDEO__.OGV">"Ogg"</a>
</p>

http://camendesign.com/code/video_for_everybody

Reproductors més complets amb llibreria

Vegeu Video.js i altres a MediaElement.js i http://designmodo.com/10-amazing-html5-media-player-implementations-inspiration/ Media Players

Exemple Video.js a codepen: http://codepen.io/heff/pen/EarCt

La majoria funcionen basant-se en HTML 5 però mitjançant CSS a mida i codi Javascript afegeixen més opcions:

Canvas video i imatge

Vegeu també HTML Canvas

Chroma

Exemple de manipulació en directe Javascript pàgina chroma (fons verd):

http://acacha.github.io/html5greenscreen/index.html
https://github.com/acacha/html5greenscreen/tree/gh-pages

Resources:

SVG

Vegeu article SVG

Suport dels navegadors

Image manipulation

Vegeu Image manipulation

MediaPlayers

Vegeu Media Players

Llenguatges de programació

Javascript

Vegeu Javascript multimedia

Aplicacions

Canvas

Sistemes de gràfiques

Vegeu article Graph i Reports

Vegeu també

Enllaços externs