IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web de coordinació del projecte GosaInventory.


Enllaç al projecte del iesebreinventory fet pels alumnes de 2ASI (ChabgeLog, TODO i enllaços a la documentació)

iesebreinventory

Instal·lació

El paquet està al subversion de l'institut.

$ sudo wget http://www.iesebre.com/subversion/projectes/gosa-inventory/tags/iesebreinventory_0.1-1_i386.deb

S'instal·la amb:

$ sudo dpkg -i iesebreinventory_0.1-1_i386.deb