IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install gnutls-bin

Fitxers instal·lats

$ dpkg -L gnutls-bin
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/gnutls-bin
/usr/share/doc/gnutls-bin/copyright
/usr/share/doc/gnutls-bin/examples
/usr/share/doc/gnutls-bin/examples/certtool.cfg
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/gnutls-cli.1.gz
/usr/share/man/man1/gnutls-serv.1.gz
/usr/share/man/man1/psktool.1.gz
/usr/share/man/man1/srptool.1.gz
/usr/share/man/man1/certtool.1.gz
/usr/share/man/man1/gnutls-cli-debug.1.gz
/usr/bin
/usr/bin/gnutls-cli
/usr/bin/gnutls-cli-debug
/usr/bin/gnutls-serv
/usr/bin/certtool
/usr/bin/srptool
/usr/bin/psktool
/usr/share/doc/gnutls-bin/README
/usr/share/doc/gnutls-bin/THANKS.gz
/usr/share/doc/gnutls-bin/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnutls-bin/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/gnutls-bin/changelog.Debian.gz

Ordres

certool

Podeu consultar un exemple d'ús a:

Ldap#Configuraci.C3.B3_amb_el_nou_sistema_de_configuraci.C3.B3_.28OpenLdap_2.3.3E.29_I

Vegeu també

Enllaços externs