IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Eines web
Fitxers: No hi ha
Repositori SVN:
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Tasques a realitzar

IMPORTANT: Un cop realitzades les tasques les heu d'entregar dins de les dates de termini d'entrega especificades al Curs Moodle.

Creació d'un compte Moodle al Moodle del curs

El moodle del curs es troba a:

http://acacha.org/moodle

Haureu de crear-vos un usuari. El podeu crear normalment utilitzant l'alta per correu electrònic o us recomanem que proveu openID. A

http://acacha.org/moodle/auth/openid/login.php

Poseu la URL:

https://www.google.com/accounts/o8/id

A l'entrada amb OpenID.

I us connectarà al vostre compte de Gmail o si ja estaveu connectats us demanarà directament per l'autorització. Autoritzeu a acacha.org/moodle a utilitzar el vostre compte de Google per a fer l'autenticació.

El següent pas serà omplir el perfil de Moodle. Consulteu el següent apartat.

NOTA: A Moodle#Open_ID podeu consultar com s'ha instal·lat el mòdul per a tenir autenticació openID a Moodle. tingueu en compte que és experimental. Un altre opció pot ser utilitzar Ldap

Modificació del perfil de Moodle

Si entreu amb el vostre compte d'usuari al Curs Moodle, podreu accedir al vostre perfil d'usuari fent clic a l'enllaç. És quelcom similar a:

Heu entrat com a Tur Badenas Sergi

Modifiqueu el vostre perfil per tal d'incloure-hi:

 • Una foto actualitzada i que se us reconegui. Penseu que és requisit imprescindible per tal de saber amb qui parlem durant les sessions no presencials i per superar el curs.
 • Actualitzeu la informació del vostre perfil
 • Podeu trobar un exemple (presentació del professor) i veure els perfils dels companys a la secció participants.
 • Podeu posar qualsevol altre informació que trobeu rellevant

Creació d'un compte d'usuari a la wiki del curs

La wiki del curs és aquesta mateixa pàgina web a la que us trobeu:

http://acacha.org

Teniu dos formes de crear un compte:

Si teniu dificultats per crear un usuari OpenID, aneu a


Us recomanem que utilitzeu OpenID i així no us caldrà crear un nou usuari. A més OpenID és un sistema molt interessant que si no coneixeu hauríeu de conèixer ja que múltiples Aplicacions Web l'utilitzen. Tingueu en compte a més que en sessions properes utilitzareu un compte de Google i per tant podeu utilitzar un compte de Google per tal d'entrar a la wiki.

IMPORTANT: Feu el que feu no oblideu les vostres credencials d'accés

Un cop tingueu usuari podeu accedir a la vostra pàgina personal de dues formes:

 • Directament: Poseu la URL http://acacha.org/mediawiki/index.php/Usuari:NomUsuari on heu de substituir NomUsuari pel vostre nom d'usuari de la wiki. "Usuari:" és un espai de noms de la wiki
 • Directament: A la part superior dreta hi ha una sèrie d'enllaços interessants. El primer de l'esquerre (sempre i quan hàgiu iniciat sessió) és un enllaç a la vostra pàgina d'usuari.

Un cop dins la vostra pàgina d'usuari poseu-hi contingut. Presenteu-vos i prepareu els apartats que haurà de tenir:

 • Presentació
 • Documentació. Subapartat:
Aplicacions web LOE: En aquest apartat anireu posant els enllaços interns a les tasques que aneu realitzant per aquests curs a la wiki
 • Vegeu també: Conté enllaços interns a altres pàgines de la wiki
 • Enllaços externs: Conté enllaços externs a pàgines d'Internet.

A part d'aquesta apartat podeu posar-ne d'altres (sempre i quan tingueu els indicats). És recomanable que deixeu els apartats "Vegeu també" i "Enllaços externs" al final.

També cal que inclogueu:

 • Alguna imatge
 • Algun enllaç extern
 • Algun text ressaltat en negreta
 • Alguna llista

Consulteu el bloc Edició de la part esquerra d'aquesta wiki per obtenir enllaços a l'ajuda de com s'edita una wiki.

Podeu veure exemples de comptes creades per alumnes a:

http://www.iescopernic.com/mediawiki/index.php/Plantilla:Wikis_destacades

A l'apartat Apunts destacats.

NOTA: Penseu que la gran majoria de tasques les fareu a la wiki

La tercera setmana del curs la dedicarem a les wiki. Podeu però avançar-vos i anar fent proves amb el vostre usuaris.

IMPORTANT: Un cop tingueu l'usuari podreu editar qualsevol pàgina de la wiki. Podeu col·laborar millorant qualsevol dels continguts de la wiki i per descomptat no feu vandalisme. El vostre compte d'usuari no es tancarà al finalitzar el curs i podeu utilitzar la wiki per tal de crear documentació lliure sobre informàtica o cicles formatius. Si es detectes algun mal ús dels recursos que se us proporcionen implicaria directament la no superació del curs.

Presentació al fòrum de la sessió de presentació

Per tal de començar a utilitzar els fòrums de Moodle, heu d'iniciar un nou tema al:

fòrum de la primera sessió

del Moodle del curs.

L'objectiu és que us presenteu. Aprofiteu la feina feta al crear el perfil de Moodle i el compte d'usuari de la wiki. Podeu trobar un exemple en la presentació del professor que trobareu al fòrum.

Preparar l'entorn de treball a casa

Per tal de seguir al curs, tal i com s'especificava al programa del curs, heu de disposar a casa d'una distribució Linux basada en Debian com la pròpia Debian (recomanat com a mínim Lenny 5.0) o Ubuntu (recomanat Ubuntu Karmic Koala 9.10).

Per a Ubuntu podeu trobar múltiples guies per Internet:

No tenim cap problema en que utilitzeu una màquina virtual per a treballar amb Linux sempre i quan sigui transparent per als objectius del curs. És a dir que, ja que hi ha múltiples eines de virtualització, no us podrem donar cap mena de suport si teniu algun problema amb la màquina virtual. De totes maneres no us recomanem aquesta opció.

NOTA: Tot i que és un prerequisit del curs i per tant no entra dins del contingut del curs, us donarem el suport que sigui possible amb l'ús de sistemes operatius Linux

Se us demana que demostreu que teniu el sistema preparat fent una captura de pantalla on és vegi clarament una distribució Debian o Ubuntu instal·lada i que també es vegi que és vostra (podeu per exemple fer una captura de pantalla completa on aparegui la web del vostre perfil del curs Moodle).

Primera edició col·laborativa d'una pàgina wiki

Un dels avantatges de la wiki, és que totes les pàgines estan accessibles per Internet i per tant podeu consultar les wikis del vostres companys de curs.

NOTA: Per a fer classes això és molt important ja que permet als alumnes que falten algun dia poder consultar des de Internet els apunts del professor i fins i tot els del company, per tant s'acabat l'excusa: és que no vaig venir el dia X i no tinc els apunts

Les wikis de tots els companys les podreu trobar a:

Aplicacions web LOE/Participants

Aquesta wiki però només és una plantilla. Haureu de posar vosaltres mateixos un enllaç a la vostre pàgina personal de la wiki. Cal tenir en compte el següent:

 • La llista ha d'estar en ordre alfabètic (primer cognom, cognom, nom)
 • Feu l'enllaç com a l'exemple que surt a la plantilla
 • Potser us trobareu un conflicte si editeu dos persones al mateix temps la mateixa pàgina i la mateixa línia... Tingueu paciència, ja us explicarem com resoldre aquest conflictes més endavant.

Obtenir els materials del curs. Repositori subversion

Anem a crear a l'apartat documentació de la vostra pàgina wiki una nova pàgina wiki (aka artícle). Per no tenir conflictes de noms de pàgina utilitzareu el vostre espai de noms d'usuari, és a dir totes les vostres pàgines han de començar per:

Usuari:NomUsuari

Per exemple:

Usuari:Sergi

Per diferenciar les pàgines creades per aquest curs posareu:

Usuari:NomUsuari/EW/Nom Pàgina

NOTA: AWL: Aplicacions Web LOE

Creeu la primera pàgina. Editeu l'apartat documentació de la vostra pàgina personal i poseu:

:*[[Usuari:NomUsuari/AWL/Repositori Subversion]]

On:

 NomUsuari                  Ho heu de canviar pel vostre nom d'usuari de la wiki
 :*                      Fa una llista tabulada
 [[]]                     Enllaç intern a un article de la wiki
 Usuari:NomUsuari/AWL/Repositori Subversion  nom de l'article

Guardeu la pàgina. Seguiu l'enllaç vermell i us trobareu amb l'editor wiki d'una nova pàgina wiki buida. Felicitats! ja sabeu com crear pàgines noves.

A dins d'aquesta nova pàgina documenteu els passos que heu seguit per baixar-vos la documentació del curs. Els podeu trobar a:

Aplicacions_web_LOE#Fitxers_del_curs

Cada dia que us poseu a treballar amb el curs executeu:

$ cd AplicacionsWeb
$ svn update

I se us baixaren les noves versions dels documents del curs.

NOTA: Tingueu en compte que els materials del curs estan en continua revisió /creació. Feu updates sovint

A la nova pàgina que heu creat documenteu els passos que heu seguit. Creeu apartats i feu un apartat amb enllaços externs (pàgines web que heu utilitzat) i un apartat "Vegeu també" amb un enllaç intern a la vostra pagina d'usuari de la wiki.