IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Makefile

Dependències

Es necessita tenir instal·lat els següents paquets:

$ sudo apt-get install svn-buildpackage subversion

A més cal tenir en compte que cal tenir instal·lats als "sospitosos habituals" en aquest tipus de casos (dh-make fakeroot build-essential devscripts debhelper)

El propi Makefile té una tasca per instal·lar aquestes eines:

install_dev_tools

Podeu fer:

$ sudo make install_dev_tools

Exemples

Crear el paquet. create_package

Executeu a la carpeta trunk:

$ svn ci
$ make  create-package

Per tal de poder el creat el paquet i pel fet d'estar utilitzant la versió 3.0 quilt de paquet font de Debian (vegeu el fitxer debian/source/format) és imprescindible tenir un fitxer tarball amb el codi original (upstream) del software que estem empaquetant. Aquest tarball el trobareu (tal i com se sol fer al utilitzar svn-buildpackage) a (comanda executada des de la carpeta trunk):

$ ls -l ../tarballs/
total 92
drwxrwxr-x 7 sergi sergi  4096 2011-11-21 10:13 ubuntucustom-0.1
-rw-rw-r-- 2 sergi sergi 37589 2011-11-21 10:13 ubuntucustom_0.1.orig.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 sergi sergi 37589 2011-11-21 10:13 ubuntucustom-0.1.tar.gz

Aquests fitxers els crea la norma export del Makefile (norma de la que depèn la norma create_package).

Si tot va bé els paquets els trobareu a la carpeta build-area:

$ ls -l ../build-area/
total 144
-rw-r--r-- 1 sergi sergi 21089 2011-11-21 10:13 ubuntucustom_0.1-1ubuntu1_amd64.build
-rw-r--r-- 1 sergi sergi  1875 2011-11-21 10:13 ubuntucustom_0.1-1ubuntu1_amd64.changes
-rw-r--r-- 1 sergi sergi 60532 2011-11-21 10:13 ubuntucustom_0.1-1ubuntu1_amd64.deb
-rw-r--r-- 1 sergi sergi  3094 2011-11-21 10:13 ubuntucustom_0.1-1ubuntu1.debian.tar.gz
-rw-r--r-- 1 sergi sergi  1382 2011-11-21 10:13 ubuntucustom_0.1-1ubuntu1.dsc
-rw-rw-r-- 2 sergi sergi 37589 2011-11-21 10:13 ubuntucustom_0.1.orig.tar.gz


S'utilitza l'eina svn-buildpackage per tal de construir el paquet. Pel fet d'utilitzar aquesta eina esteu obligats a fer un commit de tots els fitxers abans de poder crear el paquet.

IMPORTANT: No cal, i de fer millor que no utilitzeu, el superusuari ni sudo per a crear el paquet

Publicar el paquet

El paquet es voldrà publicar en un repositori de paquets Debian públic. Executeu:

$ sudo make publish_package

Abans però per tal que funcioni correctament cal configurar el Makefile modificant les variables:

#PUBLISH OPTIONS
SSH_USER=root
SSH_HOST=192.168.0.9
SSH_REMOTE_PATH=/mnt/sdb1/UbuntuMirror/custompackages
REMOTE_UPDATE_SCRIPT=update.sh

Com veieu necessiteu accés SSH al servidor on s'allotja el repositori de paquets Debian. Per tal que no us pregunti cap paraula de pas utilitzeu claus públiques. Vegeu ssh-keygen i ssh-copy-id.

Vegeu també:

Exportar la aplicació a targz

Utilitzeu la rule del Makefile anomenada export

$ make export

Provar el paquet

Executeu:

$ sudo make test_package

El que fa es esborrar completament (--purge) el paquet ubuntucustom (si està instal·lat) i després de fer un apt-get update, tornar a instal·lar ubuntucustom.

IMPORTANT: Abans de poder utilitzar aquesta tasca cal configurar el fitxer /etc/apt/sources.list

Consulteu Ubuntu Custom. Instal·lació

Vegeu també