IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)


SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "cn=config"

modifying entry "olcDatabase={-1}frontend,cn=config"

modifying entry "olcDatabase={0}config,cn=config"

modifying entry "olcDatabase={0}config,cn=config"

modifying entry "olcDatabase={0}config,cn=config"

modifying entry "olcDatabase={0}config,cn=config"

IMPORTANT: Si us dona l'error:

ldap_modify: No such attribute (16)
	additional info: modify/delete: olcAuthzRegexp: no such attribute

i/o també:

ldap_modify: No such attribute (16)
	additional info: modify/delete: olcRootDN: no such attribute

Aleshores el fitxer que heu d'utilitzar és:

dn: olcDatabase={-1}frontend,cn=config
changetype: modify
delete: olcAccess

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootDN
olcRootDN: cn=admin,cn=config

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootPW
olcRootPW: {MD5}Gnmk1g3mcY6OWzJuM4rlMw==

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
delete: olcAccess