IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

TODO: Thumb tipus icecast

Requeriments

Java

IMPORTANT: La versió de Java ha de ser la 1.6!

Consulteu:

Java

Instal·lació

Primer cal obtenir el paquet Debian de la web de Ubiquiti:

$ wget http://www.ubnt.com/downloads/aircontrol/aircontrol_1.4.2-beta_all.deb

Cal instal·lar abans les dependències:

$ sudo apt-get install jsvc libcommons-daemon-java

I ara per instal·lar aircontrol feu:

$ sudo dpkg -i aircontrol_1.4.2-beta_all.deb

Cal tenir configurat Java correctament. Vegeu l'apartat troubleshooting.

Es tracta d'una aplicació web Java accessible:

http://localhost:9080

L'accés per defecte és:

 • usuari: ubnt
 • Paraula de pas: ubnt

Arquitectura

TODO: Captura de pantalla: http://wiki.ubnt.com/index.php?title=AirControl#Management_Protocol

Exemple d'ús (TODO)

 • Amb guifi: Escanejar dispositius de guifi. Trobar tots els dispositius de Tortosa i comparar amb la web: http://www.guifi.net/tortosa (es poden utilitzar els XML de guifi). Tenir en compte que només trobarà dispositius Ubiquiti.


 • Quin llenguatge de programació utilitzar? Quina arquitectura? LAMP?

Documentació:

Recursos:

Fitxers instal·lats

$ $ dpkg -L aircontrol 
/etc
/etc/init.d
/usr
/usr/share
/usr/share/aircontrol
/usr/share/aircontrol/bin
/usr/share/aircontrol/conf
/usr/share/aircontrol/conf/Catalina
/usr/share/aircontrol/conf/Catalina/localhost
/usr/share/aircontrol/data
/usr/share/aircontrol/docs
/usr/share/aircontrol/docs/licenses
/usr/share/aircontrol/lib
/usr/share/aircontrol/logs
/usr/share/aircontrol/temp
/usr/share/aircontrol/webapps
/etc/init.d/aircontrol
/usr/share/aircontrol/LICENSE
/usr/share/aircontrol/NOTICE
/usr/share/aircontrol/README
/usr/share/aircontrol/bin/bootstrap.jar
/usr/share/aircontrol/bin/catalina-tasks.xml
/usr/share/aircontrol/bin/catalina.sh
/usr/share/aircontrol/bin/commons-daemon.jar
/usr/share/aircontrol/bin/digest.sh
/usr/share/aircontrol/bin/jsvc.tar.gz
/usr/share/aircontrol/bin/setclasspath.sh
/usr/share/aircontrol/bin/shutdown.sh
/usr/share/aircontrol/bin/startup.sh
/usr/share/aircontrol/bin/tomcat-juli.jar
/usr/share/aircontrol/bin/tomcat-native.tar.gz
/usr/share/aircontrol/bin/tool-wrapper.sh
/usr/share/aircontrol/bin/version.sh
/usr/share/aircontrol/conf/catalina.policy
/usr/share/aircontrol/conf/catalina.properties
/usr/share/aircontrol/conf/catalina.properties.uptodate
/usr/share/aircontrol/conf/context.xml
/usr/share/aircontrol/conf/keystore
/usr/share/aircontrol/conf/logging.properties
/usr/share/aircontrol/conf/server.xml
/usr/share/aircontrol/conf/tomcat-users.xml
/usr/share/aircontrol/conf/web.xml
/usr/share/aircontrol/data/ConsoleDB.properties
/usr/share/aircontrol/data/ConsoleDB.script
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-antlr.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-apache-2.0.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-asm.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-dom4j.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-hsqldb.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-j2ee.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-jsch.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-lgpl-2.1.txt
/usr/share/aircontrol/docs/licenses/license-nsis
/usr/share/aircontrol/lib/annotations-api.jar
/usr/share/aircontrol/lib/catalina-ant.jar
/usr/share/aircontrol/lib/catalina-ha.jar
/usr/share/aircontrol/lib/catalina-tribes.jar
/usr/share/aircontrol/lib/catalina.jar
/usr/share/aircontrol/lib/el-api.jar
/usr/share/aircontrol/lib/hsqldb.jar
/usr/share/aircontrol/lib/jasper-el.jar
/usr/share/aircontrol/lib/jasper-jdt.jar
/usr/share/aircontrol/lib/jasper.jar
/usr/share/aircontrol/lib/jsp-api.jar
/usr/share/aircontrol/lib/servlet-api.jar
/usr/share/aircontrol/lib/tomcat-coyote.jar
/usr/share/aircontrol/lib/tomcat-dbcp.jar
/usr/share/aircontrol/lib/tomcat-i18n-es.jar
/usr/share/aircontrol/lib/tomcat-i18n-fr.jar
/usr/share/aircontrol/lib/tomcat-i18n-ja.jar
/usr/share/aircontrol/temp/safeToDelete.tmp
/usr/share/aircontrol/webapps/ROOT.war
/usr/share/aircontrol/webapps/ROOT.war.MD5

Ports

Control del servei

Es realitza amb l'script System V /etc/init.d/aircontrol. Per exemple per reiniciar el servei

$ sudo /etc/init.d/aircontrol restart

Paraula de pas de l'administrador

NOTA: Compte amb la seguretat. La paraula de pas de l'administrador es pot llegir en clar al fitxer /usr/share/aircontrol/conf/catalina.properties

Podeu modificar/consultar la paraula de pas de l'usuari admin al fitxer /usr/share/aircontrol/conf/catalina.properties:

ubnt.setup.admin.password=PARAULADEPAS

Evitar l'arrancada automàtica de l'aplicació al iniciar el sistema

$ sudo update-rc.d -f aircontrol remove
Removing any system startup links for /etc/init.d/aircontrol ...
 /etc/rc1.d/K08aircontrol
 /etc/rc2.d/S95aircontrol
 /etc/rc3.d/S95aircontrol
 /etc/rc4.d/S95aircontrol
 /etc/rc5.d/S95aircontrol

Accés a l'aplicació

http://localhost:9080

Les dades d'accés són:

 • usuari: ubnt
 • Paraula de pas: la escollida durant la instal·lació

Exemples d'ús

Coordenades

 • Visió general del AirControl

Geniscolome air1.jpg

 • Anem a la secció de System de la nostra Ubiquiti i indiquem les coordenades.

Geniscolome air2.jpg

 • Vegem el mapa.

Geniscolome air3.jpg

Base de dades

La base de dades es troba a la carpeta:

/usr/share/aircontrol/data

Còpia de seguretat

Es pot migrar o fer una copia de la base de dades copiant la carpeta /usr/share/aircontrol/data:

$ sudo rsync -e 'ssh -p 222' -cavz [email protected]:/usr/share/aircontrol/data .


On guarda els backups aircontrol

A la carpeta:

/usr/share/aircontrol/data/ConfigurationBackup/On-Demand-Backup

Troubleshooting. Resol·lució de problemes

Canviar la paraula de pas de l'administrador

$ sudo dpkg-reconfigure aircontrol

Cannot locate Java Home

IMPORTANT: La versió de Java ha de ser la 1.6!

$ sudo /etc/init.d/aircontrol start
* Starting Ubiquiti AirControl service 
 Cannot locate Java Home

Paquet:

openjdk-7-jdk

Variable:

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64

Variable del fitxer /etc/init.d/aircontrol:

$ cat /etc/init.d/aircontrol
# setup JAVA_HOME - at the moment support only Sun Java 6
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

Consultar.


Seguretat

/etc/persistent/mcuser/.ssh

Aquest fitxer conté la clau pública d'[Aircontrol]] que permet connectar-se i gestionar el dispositiu. És clau autoritzada.

XM.v5.5# cd /etc/persistent/mcuser/.ssh
XM.v5.5# cat authorized_keys 
ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAP1/U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1
... AirControl server key { http://10.140.128.89:9080/heartbeat/

IMPORTANT: El fitxer està buit si el dispositiu no està sota control d'un Aircontrol

Migrar

La carpeta amb les dades és:

<AIRCONTROL_HOME>/data

Normalment:

/usr/share/aircontrol/data
Move Server: If you wish to move existing AirControl with managed devices to a different machine, migrate the data to 
ensure that references from managed devices back to the AirControl server are properly updated to the new server address. 
First install fresh AirControl on new machine, then shutdown old and new server, move data directory (directory 
<AIRCONTROL_HOME>/data) from old to new host/server (replace data directory on new server), then restart new server. 

De:

Resolució de problemes

Com monitoritzar antenes client híbrides amb ubiquiti i Mikrotik

Opció configurada a la Mikrotik routerboard

 • Aquí en detallem els passos a seguir per tal de que en aquest cas el protocol SSH ens contesti.
 • Crearem una regla en la Mikrotik per això anirem a l'apartat:
ip-->Firewall
 • Un cop allí li farem clic al damunt del simbol + de color vermell on primer que res li farem clic al damunt de la pestanya action per tal d'especificar l'acció, en el nostre cas escollim l'opció:
 src-nat.
 • Després d'haver especificat l'acció en la pestanya General especificarem a l'apartat src.Address l'adreça ip d'origen (aquesta adreça ip serà l'adreça ip privada de l'antena, exemple 172.16.1.22) aconseguint d'aquesta manera que ens pugui contestar al SSH.
 • Per finalitzar nomes ens caldrà anar a la pestanya action on li afegirem a l'apartat de To Adresses l'adreça ip pública de l'antena en qüestió (exemple 10.139.221.x) on x és un nombre del rang. Finalment apliquem els canvis i si ens interessa (i es recomana ficar un comentari amb l'opció comment).

Opció configurada a l'aplicació Ubiquiti Aircontrol

 • Ara per a que l'aplicació Ubiquiti Aircontrol que ens centralitza tots els dispositius i ens permet portar-ne el control li haurem de fer una petita configuració.
 • Anirem al dispositiu el qual li em configurat les regles de ssh on li farem clic al damunt i escollirem l'opció Device Settings tal i com podem veure en la imatge de sota.Aircon1.png • On ara en l'apartat SSH Port* nomes ens caldrà deshabilitar l'opció de Use Global Default i guardem amb l'opció SaveAircon2.png

Vegeu també

Enllaços externs