IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

2DAM 2013-14
2DAM 2014-15

2012-13

Llista d'alumnes i apunts

Adán Valls, Oscar
Adell Girbes, Julià
Bel martí, jordi
Cobo gonzalez, Aitor Raúl
Colomé Anguera, Genis
Corazon de Jesús Domenech, Andres
Curto Calvet, Pau
Escobar Navarro, josep
Gómez Cortès, Pau
Grau Benaiges, Marc
Grau Piñol, Joel
Lucas Pedrola, Hugo Rafael
Medina Rodrigo, Borja
Medoza, Fausto
Pallarés Carreres, Ferran
Parra Ballesteros, José Angel
Alex, Pearson
Reverter Villanlonga, Miquel
Risa Montserrat, Carles
Subirats Cugat, Sergi

Apunts

Currículum

Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen.
Equivalència en crèdits ECTS: 7
Unitats formatives que el componen:
UF1. Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils: 45 hores
UF2. Programació multimèdia: 24 hores 
UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils: 30 hores 
Mòdul 9: Programació de serveis i processos
Mòdul 9: Programació de serveis i processos
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen.
Equivalència en crèdits ECTS: 5
Unitats formatives que el componen:

UF1. Seguretat i criptografia: 25 hores 
UF2. Processos i fils: 37 hores
UF3. Sòcols i serveis: 37 hores
UF 2
1. Programació multiprocés
1.1. Caracterització de la programació concurrent, paral•lela i distribuïda
1.2. Identificació de les diferències entre els paradigmes de programació paral•lela i distribuïda. 
1.3. Identificació dels estats d’un procés. 
1.4. Executables. Processos. Serveis.
1.5. Caracterització dels fils i relació amb els processos.
1.6. Programació d'aplicacions multiprocés
1.7. Sincronització i comunicació entre processos
1.8. Gestió de processos i desenvolupament d’aplicacions amb finalitat de computació paral•lela
1.9. Depuració i documentació d’aplicacions

2. Programació multifil:
2.1. Elements relacionats amb la programació de fils. Llibreries i classes.
2.2. Gestió de fils.
2.3. Programació d'aplicacions multifil.
2.4. Estats d'un fil. Canvis d'estat.
2.5. Compartició d'informació entre fils i gestió de recursos compartits pels fils.
2.6. Programes multifil, que permetin la sincronització entre ells.
2.7. Gestió de fils per part del sistema operatiu. Planificació i accés a la seva prioritat.
2.8. Depuració i documentació d’aplicacions

Exàmens

MP9. Programació de serveis i processos

Adán Valls, Oscar
Adell Girbes, Julià
Bel martí, jordi
Cobo gonzalez, Aitor Raúl
Colomé Anguera, Genis
Corazon de Jesús Domenech, Andres
Curto Calvet, Pau
Escobar Navarro, josep
Gómez Cortès, Pau
Grau Benaiges, Marc
Grau Piñol, Joel
Lucas Pedrola, Hugo Rafael
Medina Rodrigo, Borja
Medoza, Fausto
Pallarés Carreres, Ferran
Parra Ballesteros, José Angel
Alex, Pearson
Reverter Villanlonga, Miquel
Risa Montserrat, Carles
Subirats Cugat, Sergi

2n Trimestre

Exercici/examen pràctic final. Aplicació mòbil webfaltes

Exemple:  Sergi Tur. Android Webfaltes
Adán Valls, Oscar
Adell Girbes, Julià
Bel martí, jordi
Cobo gonzalez, Aitor Raúl
Colomé Anguera, Genis
Corazon de Jesús Domenech, Andres Webfaltes
Curto Calvet, Pau
Escobar Josep Android Web Faltes  Projectes 2on Trimestre
Gómez Cortès, Pau
Grau Benaiges, Marc
Grau Piñol, Joel
Lucas Pedrola, Hugo Rafael
Medina Rodrigo, Borja
Medoza, Fausto
Pallarés Carreres, Ferran
Parra Ballesteros, José Angel
Alex, Pearson
Reverter Villanlonga, Miquel
Risa Montserrat, Carles
Subirats Cugat, Sergi

MP8. Programació multimèdia i dispositius mòbils

Adán Valls, Oscar
Adell Girbes, Julià
Bel martí, jordi
Cobo gonzalez, Aitor Raúl
Colomé Anguera, Genis
Corazon de Jesús Domenech, Andres
Curto Calvet, Pau
Escobar Navarro, josep
Gómez Cortès, Pau
Grau Benaiges, Marc
Grau Piñol, Joel
Lucas Pedrola, Hugo Rafael
Medina Rodrigo, Borja
Medoza, Fausto
Pallarés Carreres, Ferran
Parra Ballesteros, José Angel
Alex, Pearson
Reverter Villanlonga, Miquel
Risa Montserrat, Carles
Subirats Cugat, Sergi


Exercici/examen pràctic final 2nTrimestre. Aplicació mòbil webfaltes

Exemple:  Sergi Tur. Android Webfaltes
Adán Valls, Oscar
Adell Girbes, Julià
Bel martí, jordi
Cobo gonzalez, Aitor Raúl
Colomé Anguera, Genis
Corazon de Jesús Domenech, Andres
Curto Calvet, Pau
Escobar Josep Android Web Faltes  Projectes 2on Trimestre
Gómez Cortès, Pau
Grau Benaiges, Marc
WebFaltes
Lucas Pedrola, Hugo Rafael
Medina Rodrigo, Borja
Medoza, Fausto
Pallarés Carreres, Ferran
Parra Ballesteros, José Angel
Alex, Pearson
Reverter Villanlonga, Miquel
Risa Montserrat, Carles
Subirats Cugat, Sergi

Exàmens extraordinària

Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils

Mòdul 9: Programació de serveis i processos

Repositori GIT

El repositori del curs 2012-13 és:

https://gitorious.org/2dam201213

Els alumnes modifiquen i posen el codi a:

https://gitorious.org/2dam201213/alumnes 

Vegeu també

Enllaços externs

  • TODO