IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Llistat alumnes

Alpuente Paraschos, Dimitri
Dolz Hernández, Daniel
Yves Navarro
Mayor Rodriguez, Marc Albert
Pineda Viscarro, Sergi
Liviu Coronciuc, Liviu Coronciuc
Alvarado Bertomeu, Adam
Domenech Canalda, Marc
Davila Bazalar, Paolo
Estopiña Abella,Erik
González Cepeda, Simón
Alex Lliso Aixendri
Oscar Duran
Max Wiki!
Alex Bonavila
Fores Campos, Francesc
Forés Castell, Pau
Melich Curto, Roger
Huguet Esquerré, Joan Manel 
López Moreno, Javier
German Galià Beltran


Crèdit de síntesi

Comunicació

Xarxes socials: - Facebook - Twitter - Whatsapp

Continguts comuns

Prgramar correctament:

Mediawiki i formats Wiki

Git

PHP

Eines:

Aplicacions híbrides:

Persones:

 • Josh Lockhart
 • Phil Sturgeon

MP7 Desenvolupament interfícies

UF 2. Preparació i distribució d’aplicacions:

Prepara aplicacions per a la seva distribució avaluant i analitzant eines específiques.

Documenta aplicacions seleccionant i utilitzant eines específiques

Currículum

 • Mòdul professional 7: desenvolupament d’interfícies
 • Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: disseny i implementació d’interfícies. 79 hores
 • UF 2: preparació i distribució d’aplicacions. 20 hores

MP8 Desenvolupament aplicacions mòbils

Continguts Android:

Aplicacions híbrides

Native Application:

Web Application Multiplataforma

Continguts comuns:

Hybrid Application


Multimedia:

Currículum

Mòdul professional 8: programació multimèdia i dispositius mòbils Durada: 99 hores Hores de lliure disposició: no se n’assignen Equivalència en crèdits ECTS: 7 Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils. 45 hores
 • UF 2: programació multimèdia. 24 hores
 • UF 3: desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils. 30 hores

MP9 Procesos i serveis

http://stackoverflow.com/questions/549/the-definitive-guide-to-form-based-website-authentication

Vegeu continguts comuns

Seguretat i criptografia

 • Seguretat web:

UF 2: processos i fils

Currículum

Mòdul professional 9: programació de serveis i processos Durada: 99 hores Hores de lliure disposició: no se n’assignen Equivalència en crèdits ECTS: 5 Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: seguretat i criptografia. 25 hores
 • UF 2: processos i fils. 37 hores
 • UF 3: sòcols i serveis. 37 hores

Documentació dels alumnes

Primer Trimestre:

Segon Trimestre:

Després de setmana Santa:

Tasques

 • Crear article sobre git a la wiki.
 • Creació compte i repositori github
 • Creació inicial del repositori
 • git clone
 • Claus SSH
 • Workflow Bàsic amb git
 • Documentar la configuració de Meld i git. Documentar l'ús de PhpStorm per a fer comparacions de fitxers. Vegeu Diff
 • Començar Article Android
 • Començar Article Composer
 • Acabar article Composer amb documentació de com publicar paquets a Packagist
 • Crear el projecte/repositori School. Publicar-lo a github i a packagist. Publicar els diagrames UML
 • Veure i fer tots els videos de laracasts sobre Object-Oriented-Bootcamp
 • Creació i inici de l'article sobre Laravel. Entregar repositori github amb els exemples realitzats
 • Creació de l'article Design patterns MVC:
 • Documentació de l'exemple sense framework només amb PHP de com per un MVC. [1] [2]
 • Creació del helloworld MVC amb Laravel. Entregar a github
 • Android: continuació projecte hello World divendres 31/10/2015
 • MP7: Depuració amb PHP i Xdebug --acacha (discussió) 21:57, 3 nov 2015 (CET). Veure també Laravel Debugbar i Laravel Ide Helper. Utilitzar acacha/llum
 • MP8: Cordova Hello world. Afegir al hello world Cordova el todos (todoMVC) de vue.js-->Ok pujar a Github funciona tot menys doble click . Passar exercici vue.js web Laracast a Mobile/Cordova () --acacha (discussió) 21:57, 3 nov 2015 (CET)
 • 3 primeres hores MP9: --acacha (discussió) 19:05, 9 nov 2015 (CET)
 • Vídeos:
 • 2 últimes hores MP7:
 • MP9: Continuació de l'exemple Auth
MP7: *https://github.com/acacha/ElixirTinkering

Nadals 2015:

El més important és primer fer exercicis pendents els alumnes que teniu UFs suspeses per avaluació continuada

Android

Exercicis HTML multimedia/HTML Canvas:

 • Cal crear pàgina wiki explicant el projecte
 • Cal crear codi i projectes Github
 • Cal penjar el resultat final a la wiki i entregar-lo en forma de pàgina Github
 • Afegir suport per forward, rewind, start i end
 • Afegir VideoJS. Fer algun canvi a l'skin/css i afegir suport per velocitat de reproducció
 • Exercici opcional: Fer un fork de https://github.com/acacha/html5greenscreen/tree/gh-pages i modificar exercici de Chroma.

HTML Canvas:

 • Crear un clock HTML 5 seguint els passos de:

Gamepad API:

MP9 Laravel APIs

 • Acabar l'API Laravel de TODOS (api per a tasques Android) amb totes les operacions CRUD. Continuar els videos de:

Game Development Aneu mirant projectes de jocs per a la UF3 de MP8:

Després de nadals

 • MP9 cal entregar per dilluns 18 de gener l'api de tasques amb Laravel seguint els videos

SOLID Laravel example (MP9)

Responsive web design (--acacha (discussió) 19:08, 18 gen 2016 (CET))

 • MP7:
 • Exercici Ionic bàsic de Login
 • Exercici crear aplicació todos a partir de Thronester (demo Ionic material)

MP8. Android HTTP/]Pull to Refresh (--acacha (discussió) 16:58, 22 gen 2016 (CET)):

 • Millorar aplicació de TODOS:
 • Carregar el JSON d'una pàgina remota utilitzant Ion
 • Recarregar el JSON al fer un Pull-to-refresh
 • Refactorització. 2 mètodes (els noms poden ser diferents):
 • fetchJsonTodos(): Executa el code Ion que obté el Json i el guarda en un camp/field de l'objecte activity
 • updateTodoList(): Rellegeix el camp amb els Json i refresca la llista de todos tornant a executar el adapter
 • Afegir codi que comprovi si hi ha connexió a Internet i no intenti fer la connexió al JSON. Ha de mostrar un missatge a l'usuari conforme no hi ha connexió a Internet
 • Mostrar un avís a l'usuari si la connexió que s'està utilitzant no és WIFI
 • Permetre treballar en offline mode. Si no hi ha connexió a Internet aleshores:
 • Guardar a SharedPreferences el JSON cada cop que ens connectem. Quan no hi ha connexió utilitzar el Json de l´ultima connexió
 • Opcional: registrar un esdeveniment BroadcastReceiver que detecti quan es perd la connexió

--acacha (discussió) 20:25, 26 gen 2016 (CET) MP8:

MP7:

MP8 divendres: --acacha (discussió) 17:22, 29 gen 2016 (CET)

MP9 dilluns 1 de febrer:

MP7 dilluns 1 de febrer:

MP8 divendres 5 de febrer de 2016:

 • Documentar pagaments (in app-purchases) amb Google i Stripe
 • Donar-se d'alta a Stripe
 • Per dimarts per MP7 portar fet dos apartats nous a aplicació solid_laravel (plantilla AdminLTE) amb taules de pagament Pricing Tables. Un apartat s'han de fer les taules a mà utilitzant Flexbox i a l'altre copiar/Adaptar una plantilla

MP9 divendres 26 de febrer de 2016

MP9 dilluns 29 de febrer:

 • Entrega de TasksApi i creació de testos automàtics amb Travis i nota de la qualitat del codi amb Scrutinizer
 • Creació de l'article Social Login amb explicació bàsica de com funciona OAuth
 • Inici de la documentació de Socialite de Laravel.

MP8 dimarts 1 de març

 • Continucació de Push notifications amb OneSignal. Afegir apartat com a branca al projecte MySass amb aplicació vue que enviï missatges a aplicació Android
 • Exemples del profesor:
 • Publicar aplicació Android OneSignal (és simplement la demo Android de One Signal personalitzada amb els vostres Tokens) a Play Store

MP7:

MP8 divendres 4 de març:

MP9 dilluns 7 de març:

MP7 dilluns 7 de març:

MP8 dimarts 8 de març:

MP7 dimarts 7 de març:

 • Modificació de les vistes de l'aplicatiu MySaaS per mostrar taules de preu al registre d'usuaris
 • Adaptació del look&Feel de la Landing Page de MySaaS. Llegiu els objectius de la v0.4 a l'article MySaaS

MP8 divendres 11 de març:

 • L'aplicació ha de funcionar amb Fragments no només amb Activities.
 • Ha de suportar dos layouts:
 • Layout de mòbils amb dos activitats una per a la llista de tasques i un per al detall d'una tasca
 • Layout de tablets amb una sola activitat i dos fragments
 • La llista ha de ser un RecyclerView en comptes d'un ListView.

MP9 dilluns 14 de març:

 • Preparació del sistema per a l'informe de ventas (sales_report):
 • Crear migració taula
 • Crear seed per a la taula
 • Execució diària d'una tasca per omplir el registre que pertoqui amb les dades que pertoquin a la taula sales_report

MP7 dilluns 14 de març:

 • Mostrar taula datatables amb totes les dades
 • Mostrar gràfica amb informe de vendes

'Després Setmana Santa

MP7 dimarts 29 de març:

 • Creació d'un component vue per a mostrar les gràfiques

MP8 dimarts 29 de març:

MP8 divendres 1 abril:

MP9 dilluns 4 abril:

 • Autenticació per Tokens amb Laravel
 • Modificar els testos per tal de funcionar amb l'autenticació per Token

MP7 dilluns 4 abril:

 • Hello world amb JsPDF
 • Mostrar una factura en live a partir de la modificació d'entrades d'un formulari a l'estil de

MP8 dimarts 5 abril:

MP7 dimarts 5 abril:

 • Continuació exercici dia anterior

MP8 dimarts 5 abril:

MP8 divendres 8 abril:

 • Continuació del joc de plataformes. Llegiu 2DAM_2015-16/Phaser_Platform_Game
 • Aneu pensant en un segon joc de tema lliure que heu d'escollir i crear vosaltres mateixos

MP9 dilluns 4 abril:

 • Throtle
 • Un apartat per mostrar les tasques d'un usuari. Aquest apartat farà ús de l'API de l'aplicatiu tasksAPI amb autenticació per Tokens. Utilitzem vue per fer l'aplicació a l'estil de

MP9 dilluns 11 abril:

MP9 dilluns 18 abril:

MP9 dilluns 25 abril:

MP9 dilluns 2 maig:

MP9 dilluns 9 maig:

Professor

Proves extraordinàries

Enllaços externs