IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 102 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: GestioRemota.pdf (GestioRemota.odp),

TecniquesCriptografiques.pdf (TecniquesCriptografiques.odp)

Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_102_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_102/110.3
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

110.3. Fent les dades segures mitjançant xifratge
Objective.jpg
  • Objectiu: El candidat ha de ser capaç d'utilitzar tècniques de clau pública per tal de fer segures les dades i les comunicacions
  • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

  • Realitzar la configuració bàsica del client d'OpenSSH 2 i utilitzar-lo
  • Entendre el rol de les claus de host d'OpenSSH
  • Realitzar la configuració bàsica de GnuPG i utilitzar-lo
  • Entendre els túnels SSH (incloent túnels X11)
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 110.3. Fent les dades segures mitjançant xifratge

Plantilla per prendre apunts

openSSH

Consulteu SSH

Claus de host ssh

Consulteu ssh-keygen

Túnels SSH

GnuPG

Consulteu GnuPG.

Ordres

ssh

Consulteu client ssh

ssh-keygen

Consulteu ssh-keygen.

ssh-agent

Consulteu ssh-agent

ssh-add

Consulteu ssh-add

gpg

Consulteu GPG.

Fitxers

~/.ssh/id_rsa and id_rsa.pub

Són els fitxers que contenen el parell de claus (clau privada/clau pública) del sistema criptogràfic asimètric RSA d'un usuari concret. La clau pública és la que té la extensió .pub. Consulteu ssh-keygen.

~/.ssh/id_dsa and id_dsa.pub

Són els fitxers que contenen el parell de claus (clau privada/clau pública) del sistema criptogràfic asimètric DSA d'un usuari concret. La clau pública és la que té la extensió .pub. Consulteu ssh-keygen.

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key i ssh_host_rsa_key.pub

Són els fitxers que contenen el parell de claus (clau privada/clau pública) del sistema criptogràfic asimètric RSA i són utilitzats pel servidor SSH com a eina d'identificació del servidor. La clau pública és la que té la extensió .pub. Consulteu SSH.

/etc/ssh/ssh_host_dsa_key i ssh_host_dsa_key.pub

Són els fitxers que contenen el parell de claus (clau privada/clau pública) del sistema criptogràfic asimètric DSA i són utilitzats pel servidor SSH com a eina d'identificació del servidor. La clau pública és la que té la extensió .pub. Consulteu SSH.

~/.ssh/authorized_keys

Conté la llista de claus públiques que permeten l'accés a un servidor SSH amb l'usuari a la HOME del qual esta guardat aquest fitxer.

Consulteu ~/.ssh/authorized_keys.

/etc/ssh_known_hosts

Conté la llista de servidor SSH coneguts. Són aquells servidors als quals ens hi hem connectat prèviament. El fitxer guarda la petjada digital del servidor de forma que puguem detectar possibles atacs Man in The Middle (MiTM).

Consulteu /etc/ssh_known_hosts.

~/.gnupg/*

Consulteu GPG.

Vegeu també

Enllaços externs