IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Proporcionat pel paquet:

$ sudo apt-get install zenity

Proporciona diàlegs de GTK per a entorns d'escriptori Gnome.

Un missatge:

$ zenity --warning --title="Et recomanem..." --text="Què DESCANSIS\!" --width=500

Exemple:

$ zenity --title "This is a list" --text "Please choose a fruit" --list --radiolist --column "Buy this" --column "Fruit" False Mango False Pineapple False Grapes True Strawberries

Vegeu també

Enllaços externs