IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

A sistemes tipus Debian (com Ubuntu) hi ha dos paquets que permeten treballar amb fitxers zip:

$ sudo apt-get install zip unzip

Ús amb file-roller

és automàtic. Un cop instal·lats pode utilitzar eines gràfiques com file-roller per descomprimir fitxer zip.

Línia d'ordres

Per descomprimir un fitxer per línia d'ordres:

$ unzip fitxer.zip

Per comprimir tots els fitxers d'una carpeta:

$ zip fitxercomprimit.zip *

NOTA: Amb .* * es faria còpia de tots els fitxers inclosos els ocults. Cal tenir en compte que no és recursiu!

Per fer-ho recursiu cal utilitzar l'opció -r:

$ zip -r fitxercomprimit.zip *

Per copiar tots els fitxers inclosos els ocults:

$ zip -r fitxercomprimit.zip * .*

Consulteu el manual de l'aplicació:

$ man zip

A l'apartat EXAMPLES trobareu més exemples

Vegeu també

Enllaços externs

TODO