IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

VPN són les inicials de Virtual Private Network o Xarxa Privada Virtual. Hi ha múltiples tipus de xarxes VPN, depenent de les tecnologies utilitzades, però totes tenen el mateix objectiu: crear una xarxa privada tipus LAN entre xarxes remotes.

Una de les tècniques més utilitzades són els túnels i l'altre és utilitzar protocols especialment definits per a crear connexions punt a punt.

Tipus de VPN

Les VPN es solen classificar en dos tipus segons el seu objectiu:

  • VPNs per a l'accés de clients remots: Aquest tipus de VPNs permeten a clients remots accedir a una xarxa privada a través d'una xarxa pública de forma segura. Permeten tant controlar l'accés a la xarxa privada (autenticació) com el xifratge de la comunicació.
  • Site-to-site VPN: s'utilitza un túnel VPN per unir dos xarxes privades remotes a través d'una xarxa pública.

NOTA: Algunes tecnologies com OpenVPN permeten combinar els dos tipus de VPN en un mateix servidor

Túnels

Consulteu: Túnels

Protocols

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network

IPSec

Consulteu IPSec

PPTP

Consulteu PPTP

OpenVPN

Consulteu OpenVPN

PPP

PPPoE

Són les sigles de PPP sobre Ethernet (Point To Point Protocol over Ethernet).

Recursos:

PPPoA

Són les sigles de PPP sobre ATM (Point To Point Protocol over ATM).

Recursos:

PPTP

Consulteu PPTP

SSTP

Consulteu SSTP

L2TP

Consulteu L2TP

BCP (Bridge Control Protocol)

TODO BCP Bridge Control Protocol

VPLS

VPLS http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VPLS

VPN a Ubuntu

Podeu utilitzar el client Network Manager, consulteu:

Network_Manager#VPN

VPN I NAT

Vegeu també NAT

VPN pass-through vs VPN

Un router VPN és un router que suporta de forma nativa alguna de les formes d'establir xarxes VPN (IPsec, PPTP, L2TP...). Aquest tipus de routers es poden configurar per ser un servidor o un client VPN.

Els routers VPN pass-through són aquells que permeten passar el trànsit VPN a través d'ells però no suporten directament VPN de forma nativa. Són routers wired/wireless que suporten NAT o PAT.

Un exemple de dispositiu VPN passtrough:

http://landashop.com/catalog/aprouter-80211n-atheros-3t3r-24ghz-switch-tplink-wr940n-p-1732.html

En canvi el següent model suporta un tipus de VPN:

http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?pmodel=TD-W8960N

AAA. Authentication, Authorization and Accounting

Consulteu AAA i Radius. També podeu consultar RouterOS i PPP.

Guifi.net

Vegeu també

Enllaços externs